Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kuustenrauman silta uusitaan Kahiluodontiellä Taivassalossa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa maantiellä 12241 (Kahiluodontie) Taivassalossa sijaitsevan Kuustenrauman sillan uusimistyöt viikolla 18. Rakennustyöt kestävät vuoden 2016 syksyyn saakka. Rakennustöiden aluksi tehdään nykyisen sillan viereen kiertotie, jolle liikenne ohjataan kesäkuun alkupuolella. Siltatyön aikana veneilyliikenne siltapaikan läpi ei ole mahdollista. Kun uusi silta saadaan liikenteelle, nykyiselle sillalle asetettu painorajoitus poistuu. Pahoittelemme rakennustöiden aiheuttamia haittoja tiellä- ja vesilläliikkujille.

Sillan korjaustyöt aloitetaan viikolla 18 työmaan perustamisella ja kiertotien rakentamisella. Kiertotien rakentaminen kestää arviolta noin kuukauden. Kiertotie otetaan käyttöön kesäkuun alussa 2016. Kiertotiellä on käytössä kaksi ajokaistaa ja 30 km/h nopeusrajoitus. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Kun yleinen liikenne on saatu siirrettyä kiertotielle, vanha silta puretaan ja rakennetaan uusi silta. Geotekniset olosuhteet siltapaikalla ovat hyvin haastavat, joten maantie joudutaan perustamaan paalulaatoille uuden sillan molemmin puolin. Lisäksi siltapaikan ympärille joudutaan alueen maaperäolosuhteiden takia rakentamaan tukiseiniä ja työpatoja. Tämän johdosta veneily siltapaikan kohdalla joudutaan sulkemaan koko työn ajaksi. Rakennustyön loppuvaiheessa Kuustenrauman sillan alittama vesiuoma siirretään noin 10 metriä idän suuntaan. Siirrolla oikaistaan uomassa ollut mutka ja saadaan parannettua veden virtaamaa.

Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syksyllä 2016.

Nykyinen v. 1973 rakennettu Kuustenrauman silta on huonokuntoinen ja sille on asetettu painorajoitus. Uusi silta on teräsbetoninen laattasilta, jonka hyötyleveys on 7 metriä (vanhan sillan leveys 6 metriä) ja kokonaispituus 19 metriä. Liikennemäärä sillalla on 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Ralf Ajalin Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                          

- Ralf Ajalin Oy: työpäällikkö Risto Lindroos, puh. 040 710 0517


Regional information