Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningen i Kuortaneenjärvi kan leda till att tiotals byggnader blir våta (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 22.4.2013 kl. 21.30

Översvämningarna i åarna och älvarna i Österbotten börjar minska tydligt, men i sjöarna håller vattenstånden på att stiga. Särskilt hotfull är situationen i Kuortaneenjärvi, där vattenståndet enligt Finlands miljöcentrals prognoser kan stiga ytterligare en halv meter från dagens nivå. Enligt prognoserna kan vattenståndet i Kuortaneenjärvi till slutet av veckan stiga till och med till nivån 77,25. Detta skulle innebära det högsta vattenståndet sedan år 1984.

Om vattnet stiger så högt, kan flera tiotals byggnader blir våta. Eventuella objekt som blir våta finns på olika håll kring sjön, bl.a. Kuhajärvi och längs Lappo å från Kuhajärvi till Kuortaneenjärvi, de låglänta områdena i Länsiranta, Lepistönsellkä och Seurus samt Hietaniemi på den östra sidan av sjön. Objekten består i huvudsak av fritidsbyggnader. Vattnet kan eventuellt också leda till att lokala vägförbindelser är av. De som äger strandfastigheter kring Kuortaneenjärvi uppmanas beakta översvämningshotet och förbereda sig genom att skydda sin egendom. På närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats finns anvisningar för översvämningsskydd för småhus. Broschyren har utarbetats i samarbete med räddningsverken och finns även på kommunbiblioteket i Kuortane.

Tilläggsuppgifter:

  • Äldre ingenjör Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Översvämningschef, chef för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information