Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kuopiossa liito-oravametsä suojeltiin osana METSO -ohjelmaa ja Liito-oravaLife -projektia (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet yhtiön omistaman alueen suojelusta osana valtakunnallista METSO-ohjelmaa ja Liito-oravaLife-hanketta. Suojelualue sijaitsee Kuopiossa rajoittuen Suuri-Heranen -järveen ja sen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria.

Suojelualueen perustamisella edistetään metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä ja samalla turvataan elinvoimainen liito-oravaesiintymä. -Alueen puusto on vanhaa, eri-ikäisrakenteista ja paikoin hyvin järeää kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa haapaa, koivua ja leppää. Suojelualueen arvoa nostaa sen läpi luonnontilaisena virtaava puro, joka laskee Suuri-Heraseen, Pohjois-savon ELY-keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund kuvailee.

-Suojelupäätös on ajankohtainen, sillä hiljattain julkistetussa uudessa uhanalaisarviossa liito-orava valitettavasti palasi uhanalaisten lajien listalle. Suojelu varmistaa tämän elinympäristön säilymisen liito-oravan ydinalueena myös tulevaisuudessa, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Liito-oravaLife (2018-2025) on pääosin Euroopan unionin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot tulevaisuutta varten. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

Lisätietoja:

Tornator Oyj
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. +358 50 441 2253, heikki.myohanen(at)tornator.fi

Pohjois-Savon ELY-keskus
Anne Grönlund, luonnonsuojelun ylitarkastaja, puh. +358 40 7567860, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi

www.metsonpolku.fi

http://www.metsa.fi/liito-orava-life

 


Regional information