Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Utvecklingssamtalen med kommunerna år 2015 avslutas (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralerna för varje år utvecklingssamtal med den egna regionens kommuner. Vid utvecklingssamtalen behandlas enligt markanvändnings- och bygglagen samarbetsfrågor mellan NTM-centralerna och kommunen, frågor i anslutning till planering och utveckling av områdesanvändningen och frågor som gäller betydande planärenden som är aktuella eller som kommer att bli anhängiga samt betydande projekt i anslutning till verksamhetsplaneringen i kommunen.

Stommen i utvecklingssamtalen år 2015 är att få en översikt över de viktigaste planläggnings- och byggärendena i kommunen. Med planering av områdesanvändningen kan man stöda genomföringen av näringslivsprojekt och på detta sätt bidra till utvecklingen av ekonomin och sysselsättningen på ett positivt sätt. Kommunerna presenterar aktuella projekt och planläggningsförutsättningarna. Under samtalet går man också igenom protokollet från utvecklingssamtalet föregående år för att se hur projekten som presenterades då har framskridit och vilka som inte har verkställts.

Utvecklingssamtalen med kommunerna år 2015 är nu på slutrakan. Denna vecka hålls utvecklingssamtal med bl.a. Seinäjoki stad och även resten av samtalen kommer att hållas under september månad. Från NTM-centralen deltar sådana personer i utvecklingssamtalen som deltar i kommunernas markanvändningsplanering och tillhörande funktioner. Från kommunerna deltar utöver ledningen även tjänstemän från planläggnings- och byggsidan samt förtroendevalda som ansvarar för dessa frågor. Utvecklingssamtalen är vanligen de tillfällen då NTM-centralens tjänstemän också träffar kommunernas förtroendevalda.

Under utvecklingssamtalets statistikdel presenterar kommunens byggnadsinspektör antalet beviljade bygglov i kommunen och hur byggandet har utvecklats i kommunen. Den ekonomiska situationen har uppenbart bidragit till att antalet bygglov har minskat.

Varje år lyfts också olika aktuella frågar upp som tema i utvecklingssamtalet bl.a. beredskap för översvämningar, landskapsplanering, näringar och sysselsättning m.m.

Mer information

  • Chef för markanvändningsgruppen Matti Rantala, tfn 0295 027 914

Regional information