Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kuntakohtaiset taksilupakiintiöt on vahvistettu vuodelle 2014 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut 28.11.2013 tekemällään päätöksellä alueensa taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät eli taksilupakiintiöt vuodelle 2014. Päätöksessä on erikseen määrätty, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Päätös tulee voimaan 1.1.2014.

Kiintiöt tulee määrittää siten, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakaan. Taksilupakiintiön vuodelle 2014 yhteenlaskettu määrä on Pohjois-Pohjanmaalla 671 ja Kainuussa 193. Taksilupien enimmäismäärä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on 864 lupaa ja taksitiheys 557 asukasta/taksi. Vuoteen 2013 verrattuna taksilupien määrää vähennettiin Pohjois-Pohjanmaalla kuudella ja Kainuussa kahdella taksiluvalla.

Muhokselle on lisätty yksi taksilupa esteettömälle henkilöautolle.

Haapajärvelle, Oulu/Haukiputaalle, Pudasjärvelle, Taivalkoskelle, Ylivieskaan ja Puolangalle on lisätty yksi taksilupa esteettömän kalustovaatimuksen täyttävälle henkilöautolle. Näiden kuntien taksilupien kokonaismäärä ei kuitenkaan kasva, koska samalla on vähennetty taksilupien henkilöautolle määrää.

Taksilupien määrää on vähennetty Kajaanissa, Oulussa, Raahe/Vihannissa ja Utajärvellä.

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä taksipalvelujen laatua alueellaan. Lausunnot taksilupien määrästä ja taksien palvelutasosta on pyydetty alueen kunnilta, Oulun kauppakamarilta ja Suomen Taksiliiton Oulun lääninyhdistys ry:ltä paikallisyhdistyksineen.

Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan erityisesti väestökehitystä, väestön ikärakennetta, taajama-astetta, työpaikkaomavaraisuutta, vuodepaikkatiheyttä, anniskelupaikkatiheyttä, matkustajaterminaaleja, joukkoliikenteen määrää sekä yleistä taloudellista tilannetta. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä seurataan erityisesti voimassa olevien taksilupien määrää ja niiden suhdetta asukaslukuun sekä taksien välitystietoja ja ajosuoritteita. Kiintiöitä määrätessään ELY-keskus on ottanut huomioon kuntien perustellut sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet sekä yleisen taloudellisen kehityksen ja alueen elinkeinoelämän tilanteen.

Kuulutus taksilupien hakuajoista kunnissa, joiden taksilupakiintiössä on tilaa, julkaistaan alkuvuonna 2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa sekä alueella ilmestyvissä sanomalehdissä. Luvan hakijan tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) mukaiset luvan myöntämisen edellytykset.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö puh. 0295 038 268, ylitarkastaja Marjaana Sauvola-Lukkari puh. 0295 038 282 ja erikoissuunnittelija Soile Purola puh. 0295 038 275.


Regional information