Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kommunerna positivt inställda till att ta emot flyktingar (NTM‐centralen i Österbotten)

Under det senaste året anlände rekordmånga asylsökande till Finland, över 32 000 personer. År 2014 anlände till Finland 3 651 asylsökande. Migrationsverket har inrättat tiotals nya flyktingförläggningar. Det kommer att behövas kommunplatser och integrationstjänster för asylsökande som fått uppehållstillstånd i betydligt större utsträckning än tidigare.

Vid flyktingförläggningarna på Österbottens NTM-centrals område är ca 1900 asylsökande placerade. Migrationsverket har bedömt att ca 30 % av de sökande får asyl eller ett positivt beslut angående uppehållstillståndet. År 2015 placerades via NTM-centralen i Österbotten 223 personer på kommunplatser. Dessutom var kommuner föremål också för spontan flyttning direkt från flyktingförläggningarna. Behovet av kommunplatser är i år betydligt större än tidigare på basis av de stora mängderna asylsökande. Arbets- och näringsministeriet har satt som gemensamt mål för NTM-centralerna i Österbotten och i Södra Österbotten placeringen av 570 personer i kommunerna.

Migrationsverket har bett NTM-centralerna om hjälp för att kartlägga beredskapen om att inrätta flyktingförläggningar. NTM-centralen i Österbotten har med en förfrågan kartlagt hur kommunerna på NTM-centralens område ställer sig till att inrätta flyktingförläggningar och samtidigt om att erbjuda kommunplatser. Förfrågan skickades 29.10.2015 till alla kommuner på området. Från alla kommuner har inkommit ett svar eller en begäran om förlängd tid.

På basis av kommunernas svar kommer det inte att inrättas några nya flyktingförläggningar på Österbottens NTM-centrals område. De nekande svaren motiverades bland annat med att det i kommunen inte finns lämpliga lokaler.

När det gäller att ta emot flyktingar har aktiviteten redan tidigare varit hög på Österbottens NTM-centrals område. Kommunerna svarade positivt på frågan om kommunplatser. Vetil har som ny kommun beslutat att ta emot 20 kvotflyktingar. Korsnäs, Kaskö och Närpes har beslutat att erbjuda kommunplatser till asylsökande som fått uppehållstillstånd. I sina svar på förfrågan lovade många kommuner som tar emot flyktingar att överväga att höja den tidigare kvoten. NTM-centralen i Österbotten fortsätter diskussionen om kommunplatser med alla kommuner.

 

Situationen just nu i mottagningsverksamheten

I Österbotten finns flyktingförläggningar i Vasa, Vörå, Jakobstad, Kristinestad och Korsnäs. Flyktingförläggningarna kan också ha lokaler i en grannkommun.

År 2015 tog följande kommuner emot flyktingar: Vasa, Karleby, Jakobstad, Nykarleby, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Korsholm, Malax, Kristinestad och Vörå. Den slutliga statistiken om flyktingar som flyttat till kommunerna blir färdig i slutet av januari.

 

Ytterligare upplysningar:

överdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650, invandringschef Hanna Auronen tfn 050 312 8532


Regional information