Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Europeiska kulturmiljödagarna med temat Den osynliga kulturmiljön

Europeiska kulturmiljödagarna är ett evenemang som återkommer varje höst och som aktiverar människor att verka för sin egen kulturmiljö och sitt kulturarv runtom i Europa. I Finland koncentreras evenemanget till andra veckoslutet i september, den 12–14.9.2014.

Målet med dagarna är att öka förståelsen och respekten för kulturmiljön samt att engagera människor att verka för att kulturmiljön bevaras och sköts väl.

Med temat för 2014, Den osynliga kulturmiljön, vill man särskilt lyfta fram ett sådant kulturarv som man inte lägger märke till i omgivningen med första ögonkastet. Kulturmiljön består inte endast av skyddade byggnader som anses värdefulla, utan den kan vara något som anses vara fult och omärkbart. Också objekt, landskap, ljud och dofter i omgivningen eller försvunnen miljöer som berättar om det förflutna kan vara osynliga. Kulturmiljön innefattar även berättelser, sedvänjor, minnen, erfarenheter och åsikter.

Läs mera:

 

 


Regional information