Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Transportstöd för transporter som sker under 2014 söks under första hälften av 2015

Hösten 2014 ordnas ingen utlysning av transportstöd, utan transportstöd för transporter som ägt rum under år 2014 utlyses i början av 2015 efter att den nya förordningen om transportstöd har trätt i kraft.

Transportstödsystemet upprätthåller verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag i glesbebodda regioner genom att minska den kostnadsbelastning som förorsakas av långa transportsträckor.  

Läs mera:

 


Regional information