Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Även grusvägar förbättras med reparationsskuldsfinansieringen (NTM-centralen i Södra Österbotten)

För att minska landsvägarnas reparationsskuld beviljades NTM-centralen i Södra Österbotten sammanlagt 4 miljoner euro för att förbättra förbindelsevägar som är viktiga för bioekonomin. Finansieringen används under åren 2016–2018.

NTM-centralen har beslutat att välja ut 11 vägavsnitt för noggrannare åtgärdsplanering. Den sammanlagda längden på vägarna som tas upp till granskning är knappt 100 km. Alla vägavsnitt som tas till granskning har grusbelagd yta och de förbättras som grusvägar.

Med den tillgängliga finansieringen kan vägarna inte förbättras genomgående, utan endast de nödvändigaste åtgärderna utförs för att avlägsna olägenheterna som vägarnas dåliga skick orsakar för trafiken.

När planerna har blivit färdiga i slutet av år 2016 och kostnaderna för åtgärderna har preciserats, beslutar NTM-centralen huruvida alla 11 vägavsnitt kan repareras eller om det finns vägavsnitt som måste vänta på ny finansiering på grund av brist på pengar.

Under innevarande år förbättras vägavsnittet Niinimaa–Hynnilä i samarbete med kommunerna Alavus och Kuortane. Andra vägförbättringar görs under åren 2017–2018.

Nedan en lista över de vägar som nu tas in i förbättringsprogrammet. Det kan bli ändringar i listan om trafikens behov eller vägarnas skick förändras.

Landsväg 7000 Könni - Tyynelä, Ilmajoki och Seinäjoki
Landsväg 7232 Rejpelt - Hyyppä, Storkyro och Vörå
Landsväg 7390 Marken - Lassfolk, Pedersöre och Nykarleby
Landsväg 7720 Märsylä - Korvenkylä, Kannus
Landsväg 17109 Ikkelänjärvi - Korvajärvi, Kurikka
Landsväg 17253 Myllymäki - Rämälä, Etseri
Landsväg 17303 Niinimaa - Hynnilä, Alavus och Kuortane
Landsväg 17363 Henobacken - Rös, Korsnäs och Närpes
Landsväg 17397 Salmenkyläntie, Etseri
Landsväg 17684 Pouttu - Pernaa, Lappo och Kauhava
Landsväg 17795 Kvevlax - Koskö, Korsholm

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten

  • Vesa Leino, tfn 0295 027 733
  • Veijo Voutilainen, tfn 0295 027 762
  • Anders Östergård, tfn 0295 027 766

Bilaga:

En karta över de utvalda objekten

 


Regional information