Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Vatten- och skogsnaturdag för hela familjen i Korsholm och i Storå

I källor, bäckar och flador vimlar det av liv. Vattendragens, fiskarnas och andra arters tillstånd förbättras med olika åtgärder bl.a. i projekten FRESHABIT LIFE IP och VIMLA. Projektet Kvarken Flada fokuserar på flador längs kusten i Västerbotten och Österbotten. Inom ramen för METSO, en handlingsplan för den biologiska mångfalden, kan områden med värdefulla skogs- och öringsbäckar fredas.

NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland ordnar tillsammans med projekten FRESHABIT LIFE IP-, VIMLA- och Kvarken Flada en vatten- och skogsnaturdag för hela familjen på söndag 1.10. Under evenemangen bekantar vi oss med skogen, småvatten och vattennaturen. Bland annat finns chans att förundras över vattendragens djur och växter med hjälp av vattenkikare.

 

Sommarö fort, Södra Vallgrund, Korsholm

Vandra i egen takt längs naturstigen vid Sommarö fort. Längs stigen finns möjlighet att diskutera och få reda på mer om skogs- och vattenmiljön. Evenemanget börjar kl. 12.00.

Under dagen har både barn och vuxna möjlighet att studera djur och växter i vattendragen med hjälp av vattenkikare, mäta vattnets surhet (pH) och se hur kartläggning med drönare, provtagning av jordmånsprofiler och vattenprovtagning går till.

Läs mer under NTM-centralens evenemang och på Facebook-sidan.

Mer information:

Anna Bonde (anna.bonde@ely-keskus.fi)

 

Lauhanvuori nationalpark (Lauhansarvi och Lohiluoma), Storå

På förmiddagen med början kl. 10 ordnas vid Lauhansarvi och i dess närhet ett naturäventyr som passar såväl för de yngsta i familjen som för de lite äldre.

Klockan 12 startar en vattenvandring. Vandringen riktar sig till Lohiluoma, vars källflöden finns i Lauhanvuori nationalpark. Under vandringen diskuteras bäckar, källor och myrar samt deras värden och iståndsättning. Under evenemanget ordnas en uppvisning av elfiske och dessutom bekantar vi oss med bottendjur och naturvårdsprojekt i bäckar.

Läs mer under NTM-centralens evenemang och på Facebook-sidan.

Mer information:

Erika Raitalampi (erika.raitalampi@ely-keskus.fi)
0295 028 027

Pinja Kasvio (pinja.kasvio@ely-keskus.fi)
0295 022 948

 


Regional information