Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Vatten- och skogsnaturdag för hela familjen samlade intresserade vid Sommarö fort och i Lauhanvuori (Landskapen i Österbotten, Egentliga Finland)

Första söndagen i oktober var det många som kom för att bekanta sig med vatten och skogsnatur vid Sommarö fort i Korsholm och i Lauhanvuori i Storå. Under evenemangen stiftade man bekantskap med skogen, småvatten och vattennaturen. Bland annat kunde man få en blick under vattenytan med hjälp av vattenkikare och få veta mer om både djur och växter som lever under vattenytan. Evenemangen var en del av de EU-finansierade projekten Vimla, Kvarken Flada och Freshabit Life IP.

"Hur ser det där djuret ut som bor i flodpärlmusslans skal?"

I Lauhanvuori i Storå och i närliggande Huhtaluoma ordnades under förmiddagen en naturskola för barnen. Både barn och vuxna kunde bekanta sig med djur under vattenytan, såsom flodpärlmusslan, trollsländans larver och andra bottendjur. Barnen fick också försöka hitta liv under ytan med hjälp av vattenkikare. Under korvgrillningen vid Lauhansarvi diskuterades markanvändningen på avrinningsområdet och dess effekter på vattendraget genom att titta på vattenprover.  

"Ska vi gå och söka källorna där bäcken börjar?"

På eftermiddagen gjordes en vattenvandring till Lohiluoma, som får sin början i Lauhanvuori. Under vandringen diskuterades vattennaturen, bäckar, källor och myrar samt deras värde och iståndsättning. En inblick i livet under ytan fick man bl.a. genom en demonstration av elfiske. Även flodpärlmusslan, naturvårdsprojekt och Metso-objekt i anslutning till skyddet av småvatten och öringar diskuterades. I Lohiluoma pågick dessutom ett iståndsättningstalko, som ordnades av Finlands naturskyddsförbund.

"Oj vad små bottendjuren är!"

Längs naturstigen på Sommarö fort i Södra Vallgrund fanns infopunkter där naturen presenterades på olika sätt. Forststyrelsens experter berättade om svampar och tickor som finns i skogen och vid den natursköna havsstranden fick deltagarna kryssa i vilka nyttor de värdesätter i naturen. Under drönarflygningen som förevisades av Kvarken Flada kunde den som ville följa med vad som filmades på en skärm på datorn. Vid den restaurerade bäcken förevisade NTM-centralen utrustning för provtagning av bottendjur och vatten och Finlands skogscentral berättade om skogens vattenskydd. Sista infopunkten innan korvgrillningen handlade om sura sulfatjordar och varför man kan hitta musselskal i jorden t.ex. mitt i en åker. Barnen provade ivrigt på att mäta vattnets pH på flera ställen längs stigen. Föräldrarna ville gärna ta jordmånsprofiler för att se om sulfatjordar fanns på området.

"Det här är så roligt, kan vi komma hit igen imorgon?"

Vatten- och skogsnaturdagen som ordnades för första gången och uppslutningen var god: uppskattningsvis 80 personer deltog i Korsholm och ca 40 i Storå. Deltagarna njöt av det varma vädret och naturen som klätt sig i höstskrud. Responsen från familjerna var god och det är inte omöjligt att ett likande evenemang ordnas även i fortsättningen.

Evenemangen ordnades av NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland. Dessutom deltog Finlands skogscentral, Finlands naturskyddsförbund Österbottens distrikt och Forststyrelsen. Finansiärerna inkluderar även EU:s Life-fond, EU:s Interreg-program Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Ostrobothia Australis samt svenska Havs- och vattenmyndigheten.

Bilder: Pinja Kasvio, Anna Bonde, Erika Raitalampi


Regional information