Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Koko Hämeessä työttömien osuus työvoimasta 15,0 %, Lahdessa jo 19,5 % (Hämeen ELY-keskus)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 26 617 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 600 enemmän (6,4 %) kuin vuosi sitten. Heinäkuusta työttömien määrä lisääntyi 732:lla (2,8 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli heinäkuun lopussa 381 596 kasvaen edellisen vuoden heinäkuusta 31 170 (8,9 %). Heinäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 15,0 % ja koko maassa 14,5 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien % -osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli heinäkuun lopussa Hämeessä 22,7 % ja koko maassa 20,9 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Hämeessä heinäkuun lopussa 45,5 % ja koko maassa 37,4 %.

Työllisyyden trendit Hämeessä

  • Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 26 617, mikä on 1 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana 3 591, lisäystä vuoden takaisesta 221 paikkaa
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 6 938 hakijaa, lisäystä vuoden takaisesta 333
  • Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli heinäkuun lopussa 8 387, mikä on 1 124 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä oli heinäkuun lopussa 3 966, mikä on 217 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Ulkomaalaisia oli työttömänä heinäkuun lopussa 2 334, mikä on 148 enemmän kuin vuosi sitten

Työllistymistä edistävät palvelut Hämeessä

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa Hämeessä 6 938 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (924), työnhaku- ja uravalmennuksessa (33), työllistettynä (2 216), työ-/koulutuskokeilussa (802), vuorotteluvapaasijaiseksi työllistetyt (207), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 150) ja omaehtoisessa opiskelussa olevat (1 606). Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden heinäkuusta 333 hakijalla (5,0 %). Kesäkuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä väheni 423 henkilöllä (-5,7 %). Hämeen aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli heinäkuun lopussa 21,5 % ja aktivointiaste kasvoi (0,6 %) vuoden takaisesta. Koko maassa aktivointiaste laski edellisen vuoden heinäkuusta (-1,8 %), ja oli matalampi kuin Hämeessä eli 21,2 %.

Lisätiedot: Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
Palvelujohtaja Marja-Leena Suominen, puh. 0295 041 794
Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, puh. 0295 041 564

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015


Regional information