Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Försöksprogrammet påskyndade företagsverksamheten inom kretsloppsekonomin

Det riksomfattande Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen skapade under åren 2016-2018 nya möjligheter för små och medelstora företag inom miljösektorn. Med programmets hjälp har nästan 40 pilotprojekt startats inom bearbetningen av biomassor, produktionen av återvinningsgödselpreparat eller vattenreningen på olika håll i Finland.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen har påskyndat utvecklingen så att det material som tidigare betraktades som avfall omvandlas till nyttiga råvaror. I programmet riktades totalt 8,2 miljoner euro till 39 forsknings- och utvecklingsprojekt på olika håll i Finland. Med hjälp av finansieringen har företagen kunnat testa sina produkter och tjänster innan de har tagits i bruk i större omfattning.

Jord- och skogsbruksministeriet startade försöksprogrammet i juni 2016. För administrationen av programmet ansvarar NTM-centralen i Södra Österbotten.

- Vi är nöjda med programmet och företagens aktiva deltagande. Helt nya företag har skapats, och en del av dem försöker att komma in på internationella marknader i och med pilotförsöken. Försöksprogrammet har även möjliggjort ett nytt slags samarbete mellan olika typer av företag och med aktörer inom forskningen, berättar Hanna Mäkimantila, utvecklingschef på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, projekter på kartan.

Gödselmedel, alger, strö och andra högvärdiga produkter

De finansierade projekten koncentreras huvudsakligen till bearbetningen av biomassor, som gödselmedel, avloppsslam eller biologiskt avfall och utnyttjandet av näringsämnen i dessa. Andra målsättningar har varit att främja samarbete och digitalisering.

Till exempel Biometa Ab i Uleåborg utvecklar en automatiserad anläggning för biobaserade produkter enligt gårdsstorleksklass. I anläggningen produceras gödselpreparat av flytgödsel för åkrar samt en ny typ av strö för djur, och biogas.

Målet för Redono Ab i Lojo var att ta reda på hur sidoflöden från industrin kan utnyttjas via vattenbruk t.ex. i algodling. Efter förstudien fortsätter samarbetet bland annat med ett bryggeriföretag.

Jokimaan Kaasu ja Kakka i Lahtis skapar ett unikt samarbete mellan stad och landsbygd runt travbanan, där man producerar biogas av hästgödsel och av sidoflöden från livsmedelsföretag. Från biogasanläggningar får man bränsle till bilister och gödsel till lantbrukare i närområdet.

Slutseminariet om spetsprojektet anordnas 26.3. i Helsingfors

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen var ett av spetsprojekten inom kretsloppsekonomin och vattenskyddet i Juha Sipiläs regering. Målet för spetsprojekten har varit att främja hållbar livsmedelsproduktion och affärsverksamhet samt att förbättra självförsörjningen av näring och energi i samhället. 

- Många av de finansierade projekten fortsätter till 2020. Vi kan förvänta oss nya riksomfattande och regionala lösningsmodeller för återvinning av näringsämnen från de pågående projekten, summerar Hanna Mäkimantila.

Slutseminariet om spetsprojekten inom återvinning av näringsämnen och vatten- och havsvård hålls i Helsingfors 26.3. kl. 9-16. Seminariet kan följas i direktsändning på adressen https://bit.ly/2W38gRo .

Mer information

  • Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 701, forenamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio Biström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, forenamn.efternamn@mmm.fi

 

Regeringens spetsprojekt logo


Regional information