Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Det södra markstödet (Roslax) vid färjeläget i Kivimo byts ut i Houtskär, arbetena leder till trafikstörningar på Ringvägen (Egentliga Finland)

På landsväg 12003 vid Kivimo färjeläge i Houtskär i Pargas pågår arbeten med att byta ut färjelägets södra markstöd under mars–maj 2017, eftersom det gamla markstödet är i mycket dåligt skick. Färjeläget är en del av Skärgårdens Ringväg och därför utförs arbetet innan sommarsäsongen börjar. Bygget ger upphov till buller och störningar i färje- och vägtrafiken. Väganvändarna uppmanas att vara särskilt uppmärksamma i närheten av byggarbetsplatsen på grund av de tillfälliga trafikarrangemangen. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information om trafikstörningar. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Vi beklagar den olägenhet som byggarbetet medför.

Trafikreglering

Under arbetenas gång måste man göra tillfälliga trafikregleringar och vi uppmanar därför bilisterna att vara uppmärksamma. En del av arbetena innebär borrpålning, som orsakar buller. För att undvika bullerstörningar utför entreprenören arbetena i huvudsak under dagtid och på vardagarna.

Trafikstopp förekommer under byggtiden på vardagar måndag till torsdag mellan kl. 06.00 och 21.00. Varje enskilt stopp varar i högst 60 minuter och det förekommer högst tre stopp per dag. Mellan varje enskilt trafikstopp går det minst 2 timmar så att eventuell trafikstockning hinner avhjälpas. På vardagar måndag till torsdag mellan kl. 21.00 och 06.00 kan trafiken stoppas helt, dock så att utryckningsfordon vid behov kan komma fram vid färjeläget. Medan arbetena pågår kan det även förekomma andra tillfälliga stopp i färje- och vägtrafiken. Byggarbeten kommer inte att genomföras mellan fredag kl. 17.00 och måndag kl. 06.00 för att det inte ska förekomma störningar under de värsta rusningstiderna.

Information om trafikstopp

Trafikverkets vägtrafikcentral informerar om trafikstoppen under byggtiden. På Trafikverkets webbplats finns aktuell information om trafikstörningar. De som vill kan även få e-postmeddelanden om trafikstoppen från entreprenören. Korta trafikstopp på högst 1 timme meddelas 1–2 dygn i förväg. Längre trafikstopp som pågår nattetid meddelas 3–4 dygn i förväg. Om du vill vara med på e-postlistan kan du anmäla dig till Jaakko Vanha-Kuitti, arbetsplatschef vid Destia Oy på adressen [email protected].

Nytt markstöd byggs

Det södra markstödet vid färjeläget i Kivimo byts ut helt mot ett bergförankrat markstöd med borrpålar. Byggnadsarbetet börjar i mars då byggarbetsplatsen anläggs och arbetet slutförs i sin helhet före slutet av maj. Det nya markstödet byggs direkt bakom det nuvarande markstödet. Under entreprenaden styrs landsvägstrafiken till en omväg. När det nya markstödet är färdigt, rivs det nuvarande markstödet och färjelägets bryggklaff fästs i det nya markstödet. Man kan även behöva genomföra mindre muddringsarbeten och uppföra vägbankar vid färjeläget i anslutning till byggarbetet.
 

Ytterligare information:

  • NTM-centralen i Egentliga Finland: upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola,
    tfn 0295 022 791
  • Destia Oy: arbetsplatschef Jaakko Vanha-Kuitti, tfn 040 167 8797

Regional information