Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kiurujoen perkauksista suunnitelma, tavoitteena rankkasadetulvien alentaminen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on teettänyt suunnitelman Kiurujoen (Kiuruvesi, Iisalmi) perkaamisesta tavoitteena rankkasateista aiheutuvien kesätulvien alentaminen. Rankkasadetulvien alentamisen lisäksi perkauksilla voidaan alentaa suurimpia kevättulvia sekä varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuvaan rankkasateiden yleistymiseen ja intensiteetin kasvuun.

Suunnitelma on osa Kiuruvesi-järven säännöstelyn tarkistamissuunnitelman laatimista ja sen taustalla on vuonna 2013 valmistunut Kiuruveden säännöstelyn kehittämisselvitys. Selvityksessä esitetään Kiurujoen perkausten lisäksi joukko suosituksia järven säännöstelyn muuttamiseksi. Perkaamisen edellytyksenä on myös muiden säännöstelyn kehittämissuositusten toteuttaminen, jottei muutoksesta aiheudu haittaa järven tilalle ja muulle käytölle.

Suunnittelutyössä tarkasteltiin eri uomakohtien perkausta sekä perinteisenä perkauksena että ns. tulvatasanneperkauksena. Lopulliseen suunnitteluun valittiin perkausvaihtoehto, jossa Saarikosken Neulatammen ja Niskanniemen välillä tehdään perinteinen perkaus pohjaltaan 10 metrin levyisenä. Lisäksi perataan Niskaniemen alkuperäisen uoman alaosaa 30 metrin levyisenä. Kaivettavan alueen pinta-ala on reilut 2 ha ja kaivumassojen määrä vähän yli 30 000 m3.  Hankkeen kustannusarvio on noin 350 000 euroa.

Perkaussuunnitelman valmistuttua Pohjois-Savon ELY-keskus käynnistää Kiuruveden säännöstelyn muutossuunnitelman laatimisen yhteistyössä Kiuruveden ja Iisalmen kaupunkien sekä eri intressiryhmien kanssa. Säännöstelyn muutossuunnitelma laaditaan kehittämisselvityksen suositusten pohjalta. Suositusten mukaan vedenkorkeuden kevätalennuksesta tulisi luopua, kevättulville asettaa tavoitekorkeus ja tulvan laskua jarruttaa nykyisestä sekä määritellä vedenkorkeudelle vaihteluväli, jonka sisällä vedenpinta voi vaihdella tulva-aikaa lukuun ottamatta.

Kiuruvesi-järven säännöstelyn tarkoituksena on maatalouden tulvasuojelu. Säännöstelyn aloitti tie- ja vesirakennushallitus vuosina 1903 – 1906 ja se suunniteltiin alun perin palvelemaan lähinnä vesiliikenteen tarpeita. Säännöstely oli 1960-luvulle saakka järvenlaskuyhtiön hoidossa. Säännöstelyluvan nykyinen haltija on Pohjois-Savon ELY-keskus. Kiuruveden säännöstelyä hoidetaan Saarikoskessa olevalla säännöstelypadolla, ns. Runnin neulatammella. Pato sijaitsee Kiurujoessa noin 4 km päässä Kiuruvesi-järvestä.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri, projektipäällikkö Tuulikki Miettinen,
puh. 040 770 2479,  [email protected]

Liitteet:


Regional information