Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kittilän kaivoksella vuotanut puhdistettua prosessivettä, ei akuuttia vaaraa ympäristölle (Lapin ELY-keskus)

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on vuotanut puhdistettua prosessivettä rikastushiekka-altaan länsipuolella olevan huoltotien viereiseen ojaan rikastushiekka-altaan kaaripadon (NP3) sisäpuolelta. Toimenpiteet vuotokohdan korjaamiseksi on aloitettu ja tehostettu ympäristötarkkailu on käynnistetty. 

Lapin ja Kainuun ELY-keskukset ovat tehneet tarkastuksen paikalla tiistaina 15.9. Mukana olivat myös Kittilän kunnan ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat. Tämän hetkisen tiedon ja tehdyn tarkastuksen perusteella tapahtuneella vuodolla ei arvioida olevan vaikutusta patoturvallisuuteen, akuuttia vaaraa ympäristölle eikä vaikutusta alueen vesistöjen virkistyskäyttöön.

ELY-keskus tiedottaa asiasta lisää, kun ympäristötarkkailusta saadaan tarkempia tuloksia.

Lisätietoja:
ympäristöasioissa ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen, puh. 0295 037 485 ja patoturvallisuusasioissa yksikön päällikkö Kari Pehkonen, puh. 0295 023 856

 


Regional information