Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Provbelastning av Rävsunds bro 3 september 2013 med början kl. 18, 15–20 minuter långa trafikavbrott på bron (ELY-centralen i Egentliga Finland)

ELY-centralen i Egentliga Finland låter göra en provbelastning av Rävsunds bro som finns på Skärgårdsvägen (landsväg 180) i Pargas den 3 september 2013 med början kl. 18. Trafiken måste stängas av i 15-20 minuter åt gången medan bron provbelastas. Därefter kan de köer som uppstått släppas över bron igen. På grund av avbrotten kommer trafiken att stockas. De som rör sig på vägarna bör bereda sig på att det kan bli förseningar i deras resplaner. Utryckningsfordon släpps över bron även medan provbelastningen pågår. Gång- och cykelvägen är också öppen hela tiden.  Vi beklagar de olägenheter som reparationsarbetena medför för dem som rör sig på vägarna.

Syftet med provbelastningen är att ta reda på vilka belastningar tunga långtradare har på bron enligt den nya fordonsförordningen.

Provbelastningen genomförs tisdagen den 3 september 2013 efter kl. 18 på kvällen. Mätningarna tar cirka fyra timmar. Under den tiden förekommer 15–20 minuter långa trafikavbrott på bron. 

Ytterligare information:

ELY-centralen i Egentliga Finland: broingenjör Ari Salo, tfn 0295 022830 och Trafikverkets broexpert Olli Pyykönen, tfn 040 505 4573


Regional information