Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Gipsansökningen inspirerade odlarna till gemensamma vattenvårdstalkon

I år kunde man ansöka om avgiftsfri gipsbehandling av åkrar i hela Finlands kustområde. Gipsansökningen väckte stort intresse och i och med det utvidgade projektet kom det in ansökningar om gipsspridning på sammanlagt cirka 37 000 hektar.

Erfarenheterna av gipsbehandling har varit goda och inga negativa effekter för odlingen har upptäckts. Enligt undersökningar kan man med hjälp av gipsbehandling minska avrinning av fosfor, sediment och organiskt kol som belastar vattendragen med ungefär 50 procent. Gipset ökar inte jordmånens salthalt. Det gör inte heller jorden hårdare eller ökar surheten. Gipset som används i projektet är en biprodukt av inhemsk gödseltillverkning, och kvaliteten har analyserats.

Gipsbehandlingen är kostnadsfri och skattefri för jordbrukaren, och gipsspridningen sköts av en entreprenör som upphandlas av NTM-centralen. I Skärgårdshavets tillrinningsområde i Egentliga Finland och Västra Nyland har man beslutat att fortsätta gipsansökningen fram till den 31 augusti. Gipsansökningen som omfattar hela Finlands kustområde öppnas igen på våren 2023.

Sök gipsbehandling (kipsinlevitys.fi)

Läs mera

Gipsansökningen inspirerade odlarna till gemensamma vattenvårdstalkon (NTM-centralens meddelande 16.8.2020, sttinfo.fi)