Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kimmo Puolitaival direktör vid NTM-centralen i Egentliga Finland (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Diplomingenjör Kimmo Puolitaival, 57, har valts till direktör för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens (ansvarsområdet för näringar) vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Tjänsten tillsätts för en bestämd tidsperiod om fem år från och med den 1 april 2014.

Kimmo Puolitaival arbetar för närvarande som direktör för Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå. Puolitaival har en gedigen kännedom om företagsverksamhet och näringsliv, och han har arbetat med uppgifter inom ansvarsområdet för näringar vid NTM-centralen under åren 2010–2012 och dessförinnan med uppgifter vid TE-centralen. Puolitaival har god kännedom om arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och han känner väl till möjligheterna och utmaningarna inom regionen Egentliga Finland.

Direktören för ansvarsområdet för näringar utnämns av arbets- och näringsministeriet. Direktören för ansvarsområdet leder ansvarsområdet för näringar vid NTM-centralen och ansvarar särskilt för att de operativa resultatmål som överenskommits med de styrande ministerierna och de centrala ämbetsverken uppnås.

Tjänsten söktes av 45 personer, varav en drog bort sin ansökan under ansökningsprocessen.

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Marja-Riitta Pihlman, ANM, tfn 029 504 9208
utvecklingsdirektör Matti Hermunen, ANM, tfn  029 506 4117


Regional information