Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kiertoliittymän rakentaminen kantatielle 73 Kevätniemen liittymään alkaa (Pohjois-Karjala)

ELY-keskus aloittaa kiertoliittymän rakentamisen kantatielle 73 Kevätniemen liittymän kohdalle, Lieksassa. Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta alueella.

Maanteiden 73, 524 ja 15868 nelihaarainen tulppaliittymä muutetaan kiertoliittymäksi, jonka halkaisija on 30 metriä. Kiertotila liittymässä on 7,5 metrin levyinen.

Kiertoliittymä koostuu päällystetystä kuuden metrin ajoradasta sekä 1,5 metrin kiertotilan kavennusosasta. kavennusosa on kivetty alue, joka mahdollistaa ajoneuvoliikenteen tarvittaessa. Tasausta risteysalueella joudutaan korottamaan nykyisestä tienpinnasta enintään 30 senttimetriä.

Tiealueita joudutaan liittymäalueella leventämään lähinnä kiertoliittymää ympäröivien uusien kevyen liikenteen väylien vuoksi. Maantien 524 kevyen liikenteen väylää ei rakenneta tässä yhteydessä.

 Kiertoliittymään tultaessa liittyvät suunnat varustetaan reunakivellisillä ja kivetyillä saarekkeilla, jotka ohjaavat ja jäsentävät ajoneuvoliikennettä. Kiertoliittymän sisäosaan istutetaan matalaa pensasta, lisäksi asennetaan kiveyksiä. Puuistutuksilla/valaisinpollareilla tehostetaan liittymän havaittavuutta.

Erikoiskuljetukset on huomioitu siten, että kiertoliittymän sisäosa tehdään matalana ja puut sekä valaisinpollarit sijoitetaan riittävän kauaksi ympyrän reunaosilta. Reunakivet tehdään madallettuina kiertotilassa ja liittymäsaarekkeiden päissä.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 0,8 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lieksan kaupungin rahoituksella.

Hankkeen rakentaminen alkaa viikolla 23 valmistelevilla töillä. Varsinaiset rakennustyöt alkavat seuraavalla viikolla. Puusto on jo poistettu alueelta aiemmin.

Työt valmistuvat tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä. Urakoitsijana toimii Savon Kuljetus Oy.

Nurmeksen Vinkerrannan ratasillan alikulkukorkeutta kasvatetaan

Saman urakan yhteydessä kasvatetaan Vinkerrannan ratasillan alikulkukorkeutta kantatiellä 75 Nurmeksessa. Sillan nykyinen alikulkukorkeus on 4,5 metriä ja se kasvaa viiteen metriin kantatien tasausta laskemalla.

Alueen kuivatuksen parantamiseksi rakennetaan pumppaamo. Työn kustannukset ovat noin 350 000 euroa. Rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Porokylänkadun ja Kynsiniemenkadun kautta.

Lisätietoja

ELY-keskus

projektipäällikkö Kari Leinonen, puh. 0295 026 739

Urakoitsija Savon Kuljetus Oy

työmaapäällikkö Esa Hottinen 044 727 2556


Regional information