Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kevyen liikenteen väylä Tiirinlahdentiellä, Nilsiässä, on valmistunut (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kevyen liikenteen väylä Tiirinlahdentiellä (maantie 577) Nilsiäntien ja Syvärintien välillä on valmistunut. Tehdyt toimenpiteet parantavat erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta ja täydentävät nykyistä kevyen liikenteen verkostoa.

Maantiehen 577 liittyvillä Nilsiäntiellä ja Syvärintiellä on aikaisemmin ollut kevyen liikenteen väylät. Väylän puuttuminen edellä kerrottujen teiden liittymien väliseltä tieosuudelta on hankaloittanut kevyen liikenteen asemaa. Kevyt liikenne maantien kapeilla pientareilla on ollut turvaton.

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennettiin kevyen liikenteen väylää maantien 577 varteen Nilsiäntien ja Syvärintien väliselle osuudelle. Uuden väylän rakentaminen sisälsi myös uuden sillan rakentamisen Pappilanjoen ylitse.

Uusi kevyen liikenteen väylä alkaa Nilsiäntien suuntaiselta kevyen liikenteen väylältä. Väylä rakennettiin maantien 577 pohjoispuolelle ja se päättyy Syvärintielle. Uuden väylän pituus on 0,56 km.

Kevyen liikenteen väylä toteutettiin erillisenä väylänä. Maantien ja kevyen liikenteen väylän välisen välikaistan leveys vaihtelee pääosin 7 metristä 9 metriin käytettävissä olevan tilan mukaan.

Hankkeen toteuttamiskustannukset olivat noin 0,35 M€.

Hanke toteutettiin Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteisrahoituksella.

Pääurakoitsijana oli Andament Oy.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
projektivastaava
Kari Leinonen p. 0295 026 739


Regional information