Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kevättulvista ei vaaraa Pirkanmaalla (Pirkanmaan ELY-keskus)

Näillä näkymin kevättulvat eivät tule aiheuttamaan ongelmia Pirkanmaan järvillä tai Kokemäenjoella. Lunta on enintään puolet tavanomaisesta (vesimäärässä mitattuna) ja sulamisvesien määrät ovat jäämässä siksi melko vähäisiksi.

Pohjois-Pirkanmaalla luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden korkealla sateisen loppuvuoden ja helmikuun sulamisjakson vuoksi. Etelämpänä Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä järvien vedenkorkeudet ovat olleet pitkään keskimääräistä alempana. Helmikuun lumien sulaminen nosti vedenkorkeuksia tavanomaiselle tasolle.

- Viime päivinä satanut lumi parantaa luonnontilaisten järvien vesitilannetta huomattavasti kevättä ja kesää ajatellen. Kuitenkin useimmissa järvissä jäädään 30-40 cm keskimääräisistä kevättulvan korkeuksista, kertoo johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien (Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven) vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeampia. Näsijärvellä vedenkorkeus on 25 cm, Pyhäjärvellä 14 cm, Vanajavedellä 35 cm ja Kyrösjärvellä 3 cm ajankohdan keskimäärisiä arvoja korkeampana. Vedenkorkeuksia lasketaan keväisin, jotta kevään sulamisvedet eivät aiheuttaisi tulvaongelmia järvien ja niiden alapuolisten vesistöjen rannoilla.

- Kevään vedenkorkeuksia ei kuitenkaan lasketa läheskään niin paljon kuin tavanomaisena vuonna, koska ennusteen mukaan kevättulvat ovat jäämässä tänä vuonna selvästi pienemmiksi, jatkaa Isid.

Taulukossa on esitetty Pirkanmaan järvien havaitut vedenkorkeudet 10.3.2016. Suluissa on esitetty vedenkorkeuden erotus (m) vuosien 1970-2015 kyseisen päivän keskimääräiseen arvoon.

10.3.2016

Korkeus merenpinnasta

NN+m

Näsijärvi, Tampella (s)

94,82 (+0,25)

Pyhäjärvi, Näppilä (s)

76,56 (+0,14)

Vanajavesi, Toijala (s)

78,98 (+0,35)

Kyrösjärvi (s)

82,74 (+0,03)

Kukkia, Pälkäne (lt)

86,43 (+/- 0)

Längelmävesi, Kaivanto (lt)

83,89 (+/- 0)

Keurusselkä (lt), Mänttä

105,27 (+0,16)

Kitusjärvi, Virrat (lt)

115,84 (+0,06)

Tarjannevesi, Visuvesi (lt)

95,76 (+0,08)

Toisvesi (lt)

97,71 (+0,05)

s = säännöstelty, lt = luonnontilainen


Näsijärven säännöstely sai poikkeusluvan

Näsijärven säännöstely-yhtiö sai viime viikolla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta poikkeusluvan jättää Näsijärven vedenkorkeus alentamatta maalis-huhtikuussa 2016. Ilman poikkeuslupaa vedenkorkeus tulee laskea nykyisestä vielä 15 cm maaliskuun loppuun mennessä. Poikkeaminen vaikuttaa positiivisesti sekä vesien tilaan että vesien käyttöön. Poikkeuslupa mahdollistaa Näsijärven ja myös Pyhäjärven vedenkorkeuksien nopeamman nousun kevään ja alkukesän aikana, mikä parantaa järvien virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lempäälän kanavaa kunnostetaan syys-lokakuussa

Liikennevirasto on päättänyt tehdä Lempäälän kanavalle peruskunnostuksen syys-lokakuussa 2016. Lempäälän kanavalla on kesäisin aktiivista liikennekäyttöä ja sitä käytetään myös Vanajaveden säännöstelyyn. Peruskunnostuksen ajan Vanajaveden vedenkorkeus tulee olemaan noin 30-40 cm tavanomaista alempana, jotteivät mahdolliset pitkäaikaiset sateet aiheuta tulvavahinkoja järven rannoilla. Peruskunnostus joudutaan ajoittamaan vesiliikennekaudelle, koska myöhemmin syksyllä sateista voi aiheutua tulvaongelmia.

Jäät ovat tavanomaista ohuempia

Järvien jäänpaksuudet on mitattu 10.3. kahdesta Pirkanmaan järvestä: Naistenlahdessa Näsijärven jäänpaksuus on 30 cm, Kaivannolla Längelmäveden jäänpaksuus 38 cm. Jäät ovat 10-15 cm tavanomaista ohuempia. Virtapaikoilla ja rannoilla jäänpaksuus voi olla huomattavasti mitattuja arvoja pienempi ja avovettäkin on monin paikoin.

Pohjavesitilanne tällä hetkellä hyvä

Lämpimän syksyn ja helmikuun sulannan takia pohjavesi tilanne on tällä hetkellä hyvä. Pohjavesien pinnat ovat normaalit tai jonkun verran keskiarvoa korkeammat. Näillä näkymin pohjavettä tulee muodostumaan kevätsulannan aikana vielä lisää.

 

Lisätietoja:

 

Seuraa meitä Twitterissä:

www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)

www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Regional information