Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kevään vesitilanne ennakoi kuivaa kesää Hämeessä (Häme)

Vähäluminen talvi ja aikainen lumien sulaminen uhkaa jättää Hämeen vesistöt tänä kesänä vähävetisiksi. Mahdolliset suuret sademäärät voivat vielä korjata vesitilannetta. Yleisesti ottaen järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat ovat nyt lähellä ajankohdan keskitasoa, mutta tavanomaisesta vuodesta poiketen varsinaisia kevättulvia ei enää ole odotettavissa. Suurten järvien vedenkorkeuden nousu kuitenkin jatkuu ennusteiden mukaan vielä toukokuulle saakka. Ajan tasalla olevaa tietoa vesitilanteesta löytyy ymparisto.fi-verkkosivuilta.

 

Järvien vedenpinnat Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä

Päijät-Hämeessä järvien pinnat ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskitasoa. Maaliskuun pitkäaikaista keskitasoa hieman alempana ovat Hartolan Jääsjärvi 6 cm, Heinolan Ala-Rieveli 7 cm, Lahden Vesijärvi 2 cm ja Päijänne 6 cm. Orimattilan Mallusjärven vedenkorkeus on sen sijaan 23 cm maaliskuun pitkäaikaista keskitasoa ylempänä. Päijänteellä Kalkkisista vettä juoksutetaan 140 m3 sekunnissa eli vain hieman yli puolet tavanomaisesta maaliskuun lopun juoksutuksesta.

Kanta-Hämeen puolella tilanne on kahtiajakoisempi. Hauhon reitillä Iso-Roineveden vedenkorkeus on 28 cm ajankohdan keskitason alapuolella. Valkeakosken juoksutusta on vähennetty luonnontilaista purkautumista pienemmäksi helmikuun alussa ja kuivan vesitilanteen pienennettyjen juoksutusten ennakoidaan jatkuvan vielä useita kuukausia, jopa lokakuulle saakka. Säännöstelyillä Vanajavedellä ja Vanajanselällä on huomioitu vesitilanteen kuivuus siten, että vedenkorkeutta on nostettu noin puoli metriä ajankohdan keskitason yläpuolelle. Myös Hämeenlinnan Lammin Pääjärvessä vedenkorkeus on 11 cm tavanomaista tasoa ylempänä. Sen sijaan Tammelan Pyhäjärvessä vesi on kuivan syksyn jäljiltä 13 cm alempana kuin yleensä tähän aikaan vuodesta.

 

Pohjaveden pinnat laskeneet alhaalle

Pohjaveden pinnat ovat Hämeessä olleet laskussa viime kesästä lähtien. Esimerkiksi Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevalla Pernunnummen sekä Lammin Tullinkankaan seuranta-asemilla pohjaveden pinnat ovat laskeneet kesäkuusta lähtien yli puoli metriä. Pohjaveden pinnat ovat tällä hetkellä jopa 60 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Talvi oli vähäluminen, joten pohjavesivarastot eivät kevätsulamisen yhteydessä juurikaan täyttyneet. Keväällä tarvitaan runsaita sateita pohjavesitilanteen parantamiseksi ja kaivojen kuivumisen välttämiseksi. Erityisesti yksittäiset kaivot esimerkiksi pienillä moreenialueilla saattavat kuivua.

 

Lisätietoja

Vesitilanne: www.ymparisto.fi/vesitilanne

Vedenkorkeus Hämeessä: http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/vedenkorkeus/HAM.htm

Pintavedet, vesitalousasiantuntija Jouni Riihimäki, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 223

Pohjavedet, hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 230

 

Tiedotus

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037


Regional information