Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kevään kelirikkoaika on jo alkanut, Pirkanmaalle ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa (Pirkanmaa)

Maanteiden kelirikko on tänä vuonna Pirkanmaalla etuajassa ja aiheuttaa ongelmia ainakin raskaalle liikenteelle. Lisäksi vähälumisen talven ja kevään voimakkaiden lämpötilavaihteluiden vuoksi teiden päällysteet ovat pahoin vaurioituneet. Paikallisesti vauriot voivat edetä hyvinkin nopeasti.

Halkeamia ja muita vaurioita voi syntyä talven aikana myös vähäliikenteisimmille päällystetyille teille.

Pirkanmaalle ennustetaan keskivaikeaa kelirikkoa. Lähivuosien keskiarvotasoon verrattuna kelirikko on jopa tavallista vaikeampi. Vaurioita saattaa syntyä päivittäin ja liikkuminen edellyttää varovaisuutta. Kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja talven sääolojen perusteella. Miten vakavaksi kelirikko muodostuu, riippuu pitkälti kevään säistä. Uhkaavan kelirikon pitävät kurissa kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset, jolloin tiet kuivavat sulamisen tahtiin.  

Roudan sulaminen on jo osin alkanut ja kelirikkokin selvästi normaalia aikaisemmin. Jo nyt sorateille on syntynyt reikiä. Myös maantien alittavien rumpujen kohdilla saattaa esiintyä painumia. Erityinen kelirikkoriski on teillä, joilla on paljon kuljetustarvetta ja tie on altis kelirikolle. Pirkanmaalla on runsaasti sellaisia teitä, joissa maaperä ja maasto-olosuhteet ovat otollisia kelirikon syntymiselle. Kun routa sulaa, tien rakenne tai sen pinta saattaa pehmentyä ja menettää kantavuuttaan. Routanousujen lisäksi sorateillä esiintyy jo nyt paikoin pintakelirikkoa. Tämä tien pinnan pehmeneminen ja velliintyminen tulee haittaamaan myös liikkumista.

Sateet ja nollan molemmin puolin vaihteleva talven lämpötila ovat rasittaneet myös päällystettyjä teitä. Reikiä, halkeamia ja muita vaurioita on syntynyt paljon niin vilkasliikenteisille pääteille kuin vähäliikenteisille maanteillekin. Pahimmin vaurioituneille teille asetetaan varoitusmerkkejä ja alennetaan nopeusrajoituksia siihen asti, kunnes tieosuus on saatu korjattua.

Aikaisemmista vuosista poiketen tierumpujen jäätymiset eivät tänä keväänä ole aiheuttamassa suuria ongelmia. Vähäiset sulamisvedet ovat löytäneet tavallista paremmin uuden kulkutien ja valuneet pois tiealueelta. Paikallisesti sulamisvettä voi kuitenkin ajautua tielle ja pehmentää soratien pintaa tai muutoin aiheuttaa liikenteelle ongelmia. Maanteiden lukuisten yksityistieliittymien rumpujen aukipitämisestä vastaa yksityistiekunta tai liittymän omistaja.

Kelirikkoajan ennakointi tärkeää

Kun tien vaurioituminen on odotettavissa, liikennettä ryhdytään rajoittamaan. Tielle asetetaan suurinta sallittua ajoneuvon painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Kelirikonkin aikana tiet yritetään pitää sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voi kulkea vähintään henkilöautolla. Rajoittamalla raskasta liikennettä estetään teiden rakenteiden laajempi vaurioituminen ja turvataan elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Sellaisia ovat esimerkiksi linja-autoliikenne, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara- ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta.

Painorajoitetuille teille voidaan myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia (110 euroa). Kelirikkoajan poikkeuslupaa maanteillä kulkemiseen haetaan kirjallisella lomakkeella, minkä saa ELY-keskuksen internetsivuilta.

Lupaa ei saa automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen paino ja tien senhetkinen kunto.  Lisätietoja saa liikenteen asiakaspalvelusta, p. 0295 020 600.

Sorateiden kelirikkokorjausmäärissä merkittävää vähenemää

Pirkanmaan sorateille tehdään tänä vuonna vain noin kahdeksalle kilometrille kelirikkokorjauksia. Määrät ovat viime vuosina vähentyneet merkittävästi – jopa alle kolmannekseen kuuden vuoden takaisista määristä. Joitakin vuosia sitten kelirikkokorjauksiin tehty panostus vaikuttaa kuitenkin vielä ja auttaa sorateitä pysymään vähintään tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi Pirkanmaa on viime vuosina säästynyt pahimmilta kelirikoilta. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kelirikosta aiheutuvat ongelmat ja painorajoitukset lisääntyvät.

Ilmoita vaarallisista vaurioista

Kelirikon aiheuttamia liikenneturvallisuutta vaarantava reikiä tai muita vaurioita voi syntyä hyvinkin nopeasti, jolloin on tärkeä varoittaa muuta liikennettä. Liikenneturvallisuutta vaarantavista tai liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm) ympäri vuorokauden.

Mistä saa lisätietoa painorajoituksista ja kelirikkoajan poikkeusluvista?

Ajankohtainen painorajoitustilanne: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/ (Painorajoitukset)

Kelirikkoajan poikkeusluvat: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Tomi Alho, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
    p. 0295 036 218
  • Tieliikenteen asiakaspalvelukeskus, p. 0295 020 600

Regional information