Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ketunjoen silta korjataan kantatiellä 43 Laitilassa (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Laitilassa kantatiellä 43 Ketunjoen sillan korjaustyöt viikolla 22. Korjaustyöt kestävät vuoden 2017 syyskuun loppuun saakka. Korjaustyön ajaksi liikenne sillalla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Ajokaistan leveys on 4 metriä. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Korjaustyön yhteydessä sillasta uusitaan reunapalkit, kansilaatan reunat, pintarakenteet, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi mm. kansilaatan ja maatukien betonirakenteiden vauriot korjataan. Siltaa levennetään korjauksen yhteydessä yhden metrin. Korjaustyöt aloitetaan viikolla 22 työmaan perustamisella ja liikennejärjestelyiden tekemisellä. Pintarakenteiden korjaustöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko lopputyön ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Liikenteen käytössä on 4 metriä leveä ajokaista. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun loppuun saakka.

Toivomme tienkäyttäjiltä myös varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Ketunjoen silta on rakennettu v. 1959 ja se on nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

LISÄTIETOJA                               

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                             

- Destia Oy: työpäällikkö Mauri Ketonen, p. 0500 784 631


Regional information