Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Hållbar tillväxt och jobb för Finland med EU-stöd på 2,6 miljarder euro

– Som ett exportdrivet land behöver Finland fler tillväxtföretag som kommersialiserar idéer och omvandlar dem till produkter och tjänster som lanseras ute på den internationella marknaden. EU-finansieringen kan vara till god hjälp i detta, betonade näringsminister Jan Vapaavuori, när han öppnade Finlands strukturfondsperiod 2014−2020 på Europadagen.

Förfarandet för ansökan om finansiering och genomförandet av projekt har förenklats och snabbats upp på många sätt inför den nya perioden: Man har bl.a. övergått till ett helt elektroniskt ansökningsförfarande och elektronisk handläggning av ansökningar. De förskottsbetalningar och förenklade stödbestämmelser som införts liksom också löftet om utbetalning inom 90 dagar underlättar för sin del igångsättningen av projekt.

De som ansöker om EU-finansiering har till sin hjälp kunniga rådgivare vid de NTM-centraler, landskapsförbund, Tekes samt social- och hälsovårdsministeriet vilka fungerar som finansiärer. Dessutom har webbplatsen rakennerahastot.fi omstrukturerats så att den bättre ska kunna betjäna både sökande av finansiering och alla strukturfondsaktörer.

Läs mera:


Regional information