Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työnhakijat

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan loka­kuun lopussa 20 649 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden lokakuuhun verrattuna 472 enemmän. Koko maan työt­tömien työnhakijoiden määrä 337 675 oli 17 806 suurempi kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli lokakuun lopussa Keski-Suomessa 16,1 %. Maakunnan paikka valtakunnan vai­keimpana työttö­myysalueena sai jatkoa. Tällä kertaa peränpitäjän sija tosin jaettiin, sillä samaan prosenttiin Keski-Suomen kanssa päätyi myös Lappi (16,1 %).

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita lokakuun lopussa 36 915, joista työttömiä työnha­ki­joita 20 649. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 663 ja työvoiman ulkopuolella olevia 7 119. Lyhen­nettyä työviikkoa teki 484 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 228. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 enemmän kuin syyskuussa. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettuja oli 398 vähemmän.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli lokakuun aikana 2 487 avointa työpaikkaa, 308 vähemmän kuin syyskuussa, mutta 362 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Lokakuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 554. Työpaikkoja täyttyi lokakuun aikana 210 työpaikkaa ja 1 324 työpai­kan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 051.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa lokakuun aikana viisitoista ja koko maassa kymmenen.

Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen seutukuntien korkein työttömyysaste lokakuun lopussa oli Saarijärven-Viitasaaren seu­tukunnan 18,1 %. Seuraavana oli Äänekosken seutukunta (17,9 %). Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan työttömyysaste oli koko maan kolmanneksi korkein ja Äänekosken seutukunnan viidenneksi korkein seutu­kuntakohtainen työttömyysaste. Keski-Suomen seutukuntien matalin työt­tömyysaste oli Keuruun seutukun­nan 14,4 %.

Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista oli lokakuun lopussa alle 25-vuotiaita nuoria 2 961, syyskuu­hun verrattuna 139 vähemmän ja viime vuoden lokakuuhun verrattuna 83 enemmän. Yli 50-vuotiaita oli Keski-Suomen työttömistä työnhakijoista 8 143, määrä oli 69 suurempi kuin syyskuussa ja 237 suurempi kuin vuosi sitten lokakuussa.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaa:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020
työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183
osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064
tuetun työllistämisen palvelut

Seuraava eli työllisyyskatsaus 30.11.2015 julkaistaan tiistaina 22.12.2015.


Regional information