Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan kesä­kuun lopussa 23 373 työtöntä työnhakijaa, viime vuoden kesäkuuhun verrattuna 1 795 enemmän. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 368 894, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 31 691 enem­män. Muu­toksen suunta on ollut sama Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikissa ELY-keskuksissa.

Työttömyys lisääntyi myös kuluvan vuoden toukokuusta. Työttömyyden kasvu toukokuulta ke­säkuulle toistuu kausiluontoisesti joka vuosi. Taustalla on mm. koulutuksesta valmistuneiden tulo työmarkkinoille ja työvoimapoliittisten palveluiden vähentyminen kesäkautena. Keski-Suomessa oli 2 443 ja koko maassa 39 292 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin kuukautta aiemmin. Työttömyys lisääntyi toukokuusta kaikissa ELY-keskuksissa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli kesäkuun lopussa Keski-Suomessa ELY-keskusten korkein, 18,2 %. Keski-Suomea lähinnä olivat Pohjois-Karjala (17,8), Lappi (17,7) ja Kainuu (17,4 %). Paras tilanne oli Ahvenanmaalla (3,5), Poh­janmaalla (9,6) ja Etelä-Pohjanmaalla (10,6 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli kesäkuun lo­pussa 14,0 %. Vaikeimmaksi työttömyysalueeksi Keski-Suomi päätyi myös tämän vuoden helmi-, maalis- ja huhtikuussa.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita kesäkuun lopussa 38 256, joista työttömiä työnha­ki­joita 23 373. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 686 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 786. Lyhen­netyllä työviikolla oli 409 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 414. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 114 vähemmän kuin toukokuussa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna kokoaikaisesti lomautettuja oli 192 enemmän.

Avoimet työpaikat

Kesäkuun aikana Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli 2 580 avointa työpaikkaa, 578 vähemmän kuin toukokuussa, mutta 400 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Avoimista työ­pai­koista oli uusia, kesäkuun aikana ilmoitettuja 1 453. Kuukauden aikana täyttyi 468 työpaikkaa ja 1 039 työpaikan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 067.

Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa kesäkuun aikana 15, Pohjois-Karjalan ja Kai­nuun kanssa ELY-keskuksista eniten. Koko maassa yhtä avointa työpaikkaa kohti oli 10 työn­hakijaa.

Työttömyyden rakenne

Keski-Suomen seutukuntien korkein työttömyysaste kesäkuun lopussa oli Äänekosken seutu­kunnan 20,1 ja matalin Joutsan seutukunnan 15,5 %. Äänekosken seutukunnan työttömyysaste oli koko maan seu­tukuntien toiseksi korkein Tunturi-Lapin seutukunnan (20,3 %) jälkeen. Maan muut seutukunnat jäivät alle kah­denkymmenen prosentin.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 024 586

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

 

 

 

 

 


Regional information