Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Keski-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön työn­väli­tys­tilaston mukaan Keski-Suomessa oli heinä­kuun lopussa 23 844 työtöntä työnhakijaa, 1 828 enemmän kuin vuosi sitten. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 381 596, viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 31 170 enem­män. Työttömyys li­sääntyi myös kuluvan vuoden kesäkuusta. Keski-Suomessa oli 471 ja koko maassa 12 702 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin kuukautta aiemmin.

Keski-Suomi jatkoi valtakunnan vaikeimpana työttömyysalueena. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työnvälitystilaston mukainen työttömyysaste oli heinäkuun lopussa Keski-Suomessa 18,6 %, kesäkuun tavoin ELY-keskusten korkein. Heinäkuussa Keski-Suomi sai seurak­seen Pohjois-Karjalan, jonka prosentiksi kirjattiin niin ikään 18,6 %. Keski-Suomea ja Pohjois-Karjalaa lähinnä olivat Lappi (17,9) ja Kainuu (17,7 %). Paras tilanne oli edelleen Ahvenanmaalla (3,7), Poh­janmaalla (10,2) ja Etelä-Pohjanmaalla (11,2 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työ­voimasta oli heinäkuun lo­pussa 14,5 %.

Kaikkiaan Keski-Suomessa oli työnhakijoita heinäkuun lopussa 38 547, joista työttömiä työnha­ki­joita 23 844. Työssä olevia työnhakijoista oli 8 755 ja työvoiman ulkopuolella olevia 5 567. Lyhen­netyllä työviikolla oli 380 työnhakijaa. Työttömistä työn­haki­joista oli kokoaikaisesti lomautettuja 1 466. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 52 enemmän kuin kesäkuussa ja 140 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa.

Avoimet työpaikat

Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella oli heinäkuun aikana 2 303 avointa työpaikkaa, 277 vähemmän kuin kesäkuussa. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna avoimia työpaikkoja oli lähes saman verran (-26). Heinäkuun avoimista työ­pai­koista oli uusia, kuukauden aikana ilmoitettuja 1 209. Heinäkuun aikana täyttyi 353 työpaikkaa ja 937 työpaikan rekrytoin­ti­prosessi oli käynnissä. Kuukau­den lo­pussa työpaikoista oli avoinna 1 083. Työnhakijoita yhtä avointa työ­paik­kaa kohti oli Keski-Suomessa heinäkuun aikana 17.

Työttömyysaste

Työttömyysasteella mitaten Keski-Suomen seutukuntien paras tilanne oli Joutsan seutukunnassa (15,2) ja vaikein Äänekosken seutukunnassa (20,3 %). Äänekosken seutukunta jatkoi koko maan toiseksi vai­keimpana työttömyysseutukuntana. Korkeampi työttömyysaste oli niukasti ainoastaan Itä-Lapin seutukun­nassa (20,4 %). Maan muut seutukunnat jäivät alle kah­denkymmenen prosentin.

Keski-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 (pdf)

Lisätietoja:

Keski-Suomen ELY-keskuksessa työllisyystilannetta ja työvoimapolitiikan toimeenpanoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Yksikön päällikkö Marja Pudas 0295 034 586

Keski-Suomen TE-toimistossa tiedusteluihin vastaavat:

Johtaja Tuula Säynätmäki 0295 046 050

Palvelujohtaja Minna Heino 0295 046 020

  • työnvälitys- ja yrityspalvelut

Palvelujohtaja Anna-Kaisa Räsänen 0295 046 183

  • osaamisen kehittämispalvelut

Palvelujohtaja Leena Kauhanen 0295 046 064

  • tuetun työllistämisen palvelut

Regional information