Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Keski-Suomi)

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön vuoden 2014 määrärahoista avustuksia rakennusperinnön hoitoon viiteen kohteeseen. Määrärahaa jaettiin 22 025,50 euroa. Kyseisiin kohteisiin haettiin ELY-keskuksen avustusta yhteensä 96 739 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta reilun viidesosan.

Avustuskohteet ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti merkittävässä ympäristössä. Myönnetyt avustukset kohdistuvat ikkunoiden ja alapohjan sekä ulkovuorauksen ja vesikatteen uusimiseen tai korjauksiin. Myönnetyt avustukset vaihtelevat 1000 ja 8000 euron välillä.

Lisätietoa rakennusperinnön hoidon avustuksista:

ELY-keskuksen Internetsivut: Palvelut/rahoitus ja avustukset

Ympäristöministeriön ohje hakijalle

Avustukset rakennusperinnön hoitoon ovat valtion harkinnanvaraisia avustuksia. Ne on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden lähiympäristön säilyttäviin kunnostuksiin.

Hakemusten käsittelyssä painottuvat kohteen kulttuurihistoriallinen arvo, suojelutilanne ja sijainti arvokkaassa kulttuuriympäristössä tai maisema-alueella, kunnostustöiden luonne sekä tuen myönteinen merkitys rakennuksen tai kulttuuriympäristön säilymiselle. Avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, mutta määrärahan pienuuden vuoksi avustus on useimmiten tätä pienempi.

Liitteenä:  Lista myönnetyistä avustuksista

Lisätietoja:   Ylitarkastaja Satu Karjalainen, p. 0295024007 tai
satu.maarit.karjalainen(at(ely-keskus.fi


Regional information