Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Keski-Suomen ELY-keskus haluaa ottaa käyttöön biokaasuautot (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus on päättänyt esittää kaikkien leasing-autojensa vaihtamista vähitellen biokaasuautoiksi. ELY-keskuksen johtoryhmä teki asiasta päätöksen viime viikon perjantaina. ELY-keskus on ilmoittanut päätöksen osaksi Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja sitoutunut samalla myös paperinkulutuksen vähentämiseen.

ELY-keskuksen käytössä on tällä hetkellä 12 leasing-autoa. Virka-ajoa tulee vuosittain satoja tuhansia kilometrejä, vaikka etäneuvotteluyhteyksien kehittyminen vähentääkin matkustustarvetta. Vuodenvaihteesta alkaen ELY-keskusten autohankinnoista päättää KEHA-keskus (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) ELY-keskusten toiveet ja tarpeet huomioon ottaen. Keski-Suomen ELY-keskus esittää KEHA-keskukselle vastedes aina leasing-autojen uusimistilanteessa, että autoksi valitaan bi-fuel-auto eli auto, joka pystyy käyttämään sekä bensiiniä että biokaasua.

– Sitoumuksellamme haluamme paitsi vähentää ympäristökuormaamme niin myös edistää kestävää liiketoimintaa ja maakunnassa tuotetun energian käyttöä, sanoo vt. ylijohtaja Kari Lehtinen.

– Biokaasu on uusiutuva ja kotimainen polttoaine, jonka tuotanto on nosteessa Keski-Suomessa. Tankkausasemaverkostoa ollaan laajentamassa. Haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä, Lehtinen jatkaa.

Keski-Suomen ELY-keskus ilmoitti kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen myös toisen toimenpiteen: vaikka toimiston paperinkäyttö on esimerkiksi vuosien 2010 ja 2013 aikana jo lähes puolittunut, se pyritään puolittamaan vielä vuoden 2015 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Jatkuvasti kehittyvät sähköiset työskentelymahdollisuudet tukevat tätä kehitystä, mutta myös muistuttelua ja opastusta tarvitaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus kokoaa suomalaisten toimet

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus "Suomi, jonka haluamme 2050" on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan lanseeraama tapa saada yhteiskunnan eri toimijat mukaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kaikki toimijat voivat osallistua sitoumukseen julkaisemalla oman toimenpidesitoumuksensa. Näitä sitoumuksia on nyt koossa yli 200. Sitoumusten on liityttävä yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin, ja niiden on tuotava jotain uutta organisaation perustoimintaan nähden.

Malli on herättänyt kiinnostusta ympäri maailman, kun eri maat pohtivat YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamistapaa. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan työtä arvostetaan kansainvälisesti sen pitkäjänteisen työn, laaja-alaisuuden sekä korkean tason vuoksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä.

Lisätietoja:

Vt. ylijohtaja Kari Lehtinen, p. 0295 024 775

Asiantuntija Merja Lehtinen, p. 0295 024 570

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: www.sitoumus2050.fi


Regional information