Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Sommarhastigheterna träder i kraft till veckoslutet

Sommarhastigheterna tas i bruk i hela landet under torsdagen och fredagen (6-7.4.2017). NTM-centralerna kontrollerar vägarnas skick innan hastighetsbegränsningarna ändras. På vägavsnitt i dåligt skick kan de sänkta hastighetsbegränsningarna hållas i kraft tills beläggningen har reparerats.

De sänkta hastighetsbegränsningarna som varit i kraft under vintern, upphävs före veckoslutet. På vägsträckor med omställbara hastighetsmärken har man redan från början av mars kunnat använda sommarhastigheter i goda väglagsförhållanden. Den högsta tillåtna hastigheten framgår av hastighetsbegränsningsmärkena.

På många vägar finns det efter vintern flera sprickor, hål och andra skador i beläggningen. På vägarna med de största skadorna tas sommarhastigheterna i bruk först då beläggningen reparerats. De belagda vägarna har lidit ovanligt mycket av vinterns milda väder, då perioderna med omväxlande frost och tö i hela landet varit 50 % fler än genomsnittet för vintrarna.

Så här på våren är det viktigt att beakta att väglaget snabbt kan skifta från gott till ytterst dåligt. Smarta förare vet att det ibland krävs att man kör betydligt långsammare än vad trafikmärkena tillåter för att resan ska vara trygg.

Ytterligare information


Regional information