Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kesän aikana Keski-Suomessa on tehty runsaasti päällystystöitä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen maakunnan alueella on päällystetty kesän 2015 aikana yli 300 kilometriä maanteitä. Määrä on kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna. Lisämäärärahat ja bitumin hinnan lasku ovat mahdollistaneet päällystyskilometrien tuntuvan lisäyksen.

Keski-Suomen ELY-keskus käyttää maakunnan päällystystöihin tänä vuonna 12 miljoonaa euroa ja Liikenneviraston hallinnoimiin Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamishankkeisiin alemmalla tieverkolla neljä miljoonaa euroa.

Aikataulujen mukaisesti suoritettuja urakoita tehdään lokakuussakin. Työt ovat vielä kesken valtatiellä 18 (Petäjävesi - Multia) ja kantatiellä 58 (Keuruu - maakunnan raja) sekä valtatiellä 4 Leivonmäeltä etelään ja Oravakiven eritasoliittymän kohdalla Joutsassa. Nämäkin työt ehditään tehdä valmiiksi loppusyksyn aikana, ellei lunta sada.

Kokonaisuudessaan palvelutaso säilytetään maakunnassa nykyisellään liikennöitävyyden turvaamisen osalta niukoista resursseista huolimatta, mutta rakenteellisen kunnon turvaamisessa toimintaa joudutaan valitettavasti keskittämään vilkkaasti liikennöidyille tieosuuksille sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeille tieyhteyksille.

Kartta päällystyskohteista

Lisätietoja:

Ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala
p. 0295 024 679
Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information