Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sommaren 2019 asfalteras bara de livligaste och mest akuta vägarna (Nyland, Tavastland)

I sommar asfalteras i första hand de livligaste vägarna i Nyland och Tavastland, eftersom de slits snabbt på vintern på grund av dubbdäcken. På motorvägarna och ringvägarna i huvudstadsregionen, där spårslitaget är allra snabbast, får över 250 körfältskilometer ny beläggning i år. Det är cirka hälften av de kilometrar som asfalteras. Under sommaren åtgärdas bara akuta brister som äventyrar trafiksäkerheten.

En del av beläggningsarbetena kommer snart att inledas, men största delen av beläggningsobjekten i det livliga nätet klarnar i månadsskiftet maj–juni.

Finansieringen räcker inte till nödvändiga åtgärder

I år har NTM-centralen i Nyland fått cirka 28 miljoner euro för ny beläggning och vägmarkeringsarbeten. Väghållningen har hela tiden fått allt mindre budgetmedel och för närvarande räcker finansieringen inte ens till nödvändigt underhåll och nödvändiga reparationer. På vissa vägar med mindre trafik har man varit tvungen att sänka hastighetsbegränsningarna på grund av att vägarna varit i dåligt skick.

Största delen av beläggningarna genomförs i år med en metod där ny asfaltmassa blandas med den gamla beläggningen direkt på vägen. Detta är billigare än att skaffa helt ny asfalt som tillverkas vid en asfaltstation, men livslängden beräknas vara något kortare.

I år används cirka 6,5 miljoner euro för att underhålla och förnya vägmarkeringarna i Nyland och Tavastland. Vägmarkeringarna ökar säkerheten, även om vägen i övrigt är i dåligt skick. Därför kompromissar vi inte med underhållet av vägmarkeringarna.

De viktigaste beläggningsobjekten ur trafiksynvinkel 2019

  • Landsväg 112 mellan Virkby och Ingå, längd cirka 12 km.
  • Riksväg 7 mellan Sibbo och Borgå, flera olika avsnitt av huvudkörfälten asfalteras, sammanlagt 20 km.
  • Stamväg 51 mellan Degerby och Ingå, sammanlagt 12 km asfalteras.

Ytterligare information:

NTM-centralen, projektchef Niklas Nevalainen, tfn 0295 021 234
NTM-centralen, projektchef Lauri Suikki, tfn 0295 023 004

Aktuell information om vägarbeten (https://liikennetilanne.tmfg.fi)
Akut respons om vägnätets skick: Vägtrafikantlinjen tfn 0200 2100
NTM-centralens kundtjänst för trafik tfn 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi


Regional information