Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sysselsättningsöversikt juni (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Antalet arbetslösa fortsätter att öka snabbare än genomsnittet i landet.
  • Antalet nya lediga arbetsplatser är fler än för ett år sedan.
Läs hela översikten här.

Regional information