Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för juni (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i landet, 10,2 %.
  • I juni ökade antalet arbetslösa arbetssökande mest i Österbotten (+6,1 %).
  • Till arbets- och näringsbyrån anmäldes under juni månad fler nya lediga arbetsplatser än i juni förra året.
  • Långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis.
  • I början av året har arbetslösheten bland män minskat snabbare än bland kvinnor.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 1010 personer permitterade på heltid i juni

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf)

 

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information