Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kesäduuni Uudellamaalla 2014 loi 10 000 kesätyöpaikkaa (Uudenmaan ELY-keskus)

Kesäduuni Uudellamaalla 2014 –projektin päätösseminaarissa puhujat summasivat kampanjan onnistumisen. Vaikka kesätyöpaikkoja tarjottiin runsaasti, ja nuoret olivat aktivoituneet, on työttömyystilanne edelleen murheellinen. Tilanteen parantamiseksi on kuunneltava nuorten ääntä paremmin ja tuotava työllistämispalvelut heitä lähelle.

Kesäduuni Uudellamaalla 2014 oli Uudenmaan Liiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyössä järjestämä kampanja nuorten työllisyystilanteen parantamiseksi. Projekti alkoi vuoden 2014 tammikuussa, vaikka suunnittelija Elina Lomperin mukaan valmisteluja tehtiin jo edellisen vuoden joulukuussa. Mukana kampanjassa oli 72 työnantajaa, jotka tarjosivat 10 000 kesätyöpaikkaa ja 3 000 oppisopimuspaikkaa eri aloilta.

Vaikka kesätyöpaikkojen määrä lisääntyi kampanjan myötä, on nuorten työttömyys kokonaisuudessaan huolestuttavassa tilanteessa. ELY-keskuksen Merja Ekqvistin mukaan Uudellamaalla kesällä 2014 alle 25-vuotisia työttömiä oli 11 544, joka on 18% enemmän kuin viime vuonna. Nuorten työttömyys on kasvanut yhdenjaksoisesti tammikuusta 2012 lähtien, jo 31 kuukauden ajan.

"Uudenmaan ELY-keskuksen Marja Ekqvist pysyi paikoin lohduttomista luvuista huolimatta positiivisena."

 

Ekqvistin mukaan tilanne ei kuitenkaan ole pelkästään murheellinen. Esimerkiksi nuorten aktivointiaste on saatu nousemaan, eli nuoret ovat hakeutuneet paremmin palveluiden, erityisesti työvoimakoulutuksen ja valmennuksien, piiriin.

 

Nuorten työllistymisen kynnys

Tilaisuudessa pohdittiin useaan otteeseen syytä nuorten työttömyyteen. Kansanedustaja Outi Mäkelän mukaan nuoren kynnys päästä johonkin organisaatioon näyttämään taidot on äärimmäisen korkea.

- Mikä tässä asenteessa ja arvomaailmassa on muuttunut? Mistä tämä kynnys on tullut? Mäkelä mietti. Jarmo Ukkonen TE-toimistosta ehdotti yhdeksi syyksi vallitsevan taloustilanteen.

-Kun talous sakkaa, paha on alkaa työllistämään, kuvaili Ukkonen tilannetta yritysten näkökulmasta.

TE-toimistolla, ja varsinkin sen verkkopalveluilla, on suuri rooli nuorten työllistymisessä. Ukkosen mukaan TE-toimisto tulee jatkossa keskittymään vahvasti verkkoon ja heidän palveluidensa mobiiliversioihin, jotta palvelut saadaan tuotua mahdollisimman lähelle nuoria.


"Tuusulalaisen AP-Pinnoitteen toimitusjohtaja Tuija Westerlund pokkasi vuoden uusmaalaisen kesäduunipaikan palkinnon."

 

Nuorten ääntä ei pidä vaimentaa


"Projektin nuorten ryhmän puheenjohtaja Kansanedustaja Jani Toivola kehui porukkaansa."

Nuorison ja nuorten asioista puhuttaessa on aina olennaista kuulla myös heitä, nuoria. Kampanjan suunnittelija Lomperi kannusti ottamaan nuoria mukaan työn suunnitteluun ja toteutukseen sekä kehui osana kampanjaa perustettua nuorten ryhmää loistavaksi. Toista kertaa ryhmän puheenjohtajana toimineen kansanedustaja Jani Toivolan mielestä nuorten kuunteleminen on äärimmäisen tärkeää. Toivola puhui tilaisuudessa nuorten äänestä, oikeudesta käyttää sitä ja siitä, miten se kuuluu yhteiskunnassa:

- Tätä ääntä ei pidä vaientaa. Samasta sisäisestä äänestä nousee intohimot ja kiinnostuksen kohteet!


Regional information