Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Övergången till sommarhastigheter inleds på tisdagen den 12 april

Den 12 april är det möjligt att inleda slopandet av hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden. NTM-centralerna tar beslut om tidpunkten för ändringarna enligt lokala väderförhållandena och väglaget. Också de som rör sig på vägarna ska beakta omständigheterna vid såväl val av däck som vid körning.

Även om man övergår till sommarhastigheter kan det förutsättas att man följer lägre hastigheter än vad vägmärket visar för att det ska vara säkert att köra. Vintern har varit snörik även i södra Finland och den stora mängden smältvatten ökar risken för halka, särskilt under morgontimmarna.

Efter vintern kan det dock finnas sprickor eller andra skador i beläggningen på många vägar. På de mest skadade vägavsnitten kan man av säkerhetsskäl bli tvungen att behålla de sänkta hastighetsbegränsningarna tills man reparerat skadorna.

Läs mera

Övergången till sommarhastigheter inleds på tisdagen den 12 april (Trafikledsverkets meddelande 8.4.2022)