Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kemien uutta linjausvaihtoehtoa esitellään yleisötilaisuudessa 16.3.2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatien 9 parantamista Tohmajärvellä välillä Onkamo - Niirala.  Hankkeen vaihtoehtoja on tutkittu käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).  Arvioitavaksi on otettu uutena vaihtoehtona Kemien taajaman pohjoispuolelle sijoittuva linjaus, Kemie D. Uutta linjausta esitellään yleisölle 16.3.2016 Tohmajärven valtuustosalissa.

YVA-menettelyssä tutkitaan Kemien kohdalla vaihtoehtoja sekä nykyisellä valtatien kohdalla että uusilla linjauksilla taajaman pohjoispuolella.  Pohjois-Savon ELY-keskus päätyi ottamaan mukaan arviointiin uuden linjausvaihtoehdon (VE D) tammikuussa 2016.   Uusi linjaus erkanee nykyisestä valtatiestä Likaistenristeyksessä (Tehdastien liittymä) uuteen maastokäytävään keskustan pohjoispuolelle noin kolmen kilometrin matkalle. Linjaus alittaa Asematien, ylittää Rauhalan peltoaukean ja liittyy nykyiseen valtatiehen Savikkolan kohdalla.  Tavoitteena on saada valtatie keskeiseltä osin pois Kemien keskustasta ja kiertää Kemien mäki muuttamatta kuitenkaan taajamarakennetta merkittävästi. 

On huomattava, että kaikki aiemmin tutkitut vaihtoehdot ovat edelleen mukana YVA-menettelyssä.  Kemien kohdan linjausta ei ole siis vielä valittu. Vasta YVA-menettelyn päätyttyä syksyllä 2016 Pohjois-Savon ELY-keskus ryhtyy laatimaan maantielain mukaista yleissuunnitelmaa yhden vaihtoehdon pohjalta.

Tervetuloa yleisötilaisuuteen

YVA-menettelyssä järjestetään ylimääräinen yleisötilaisuus keskiviikkona 16.3.2016 klo 17.00-19.30 Tohmajärven kunnanvirastolla valtuustosalissa (Järnefeltintie 1, Tohmajärvi). Tilaisuudessa esitellään Kemien uusi linjausvaihtoehto D. Kaikki ovat tervetulleita asuinpaikasta riippumatta tutustumaan uuteen linjaukseen ja antamaan palautetta!

Myöhemmin vuonna 2016 järjestetään yleisötilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista kaikkien tutkittujen vaihtoehtojen osalta.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Joona Peltoniemi, puh. 0295 026 753, ([email protected]) sekä suunnittelua tekevässä konsulttitoimistossa Sito Oy:ssä Matti Romppanen, puh. 020 747 6740 ([email protected])

Hankkeen internetsivut:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo-tiehankkeet-valtatie-9-onkamo-niirala

 


Regional information