Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kelirikkotiedote Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan tavanomaista kelirikkoa. Kevään sää vaikuttaa kelirikon kehittymiseen ja teiden painorajoituksiin. Kelirikko alkaa tien pinnan pehmentymisenä ja jatkuu tien rungossa heikentäen tien kantavuutta. Yöpakkasten vähentyessä kelirikko alkaa pahentua nopeasti. Nopeasti sulava tien runko voi aiheuttaa myös päällysteiden reikiintymistä.

Ensimmäisenä sorateille tulee pintakelirikko, joka pehmentää soratien pintaa. Tällä hetkellä ensimmäiset merkit pintakelirikosta ovat näkyvillä. Seuraavaksi sorateille tulee runkokelirikko. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.

Kelirikosta varoitetaan autoilijoita teiden alkuun asennettavilla liikennemerkeillä. Tällaisilla teillä raskasta liikennettä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Kelirikkoisia teitä ei pystytä pitämään normaalissa laatutasossa, joten tiellä liikkujien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Toivottavaa olisi, että tienkäyttäjät merkitsisivät teillä havaitut liikenteelle vaaralliset reiät esim. risulla ja ilmoittaisivat liikennettä vaarantavista kohdista tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100.

Painorajoitukset

Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Painorajoitusten tavoitteena on ehkäistä tien rungon vaurioitumista.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan elintärkeät kuljetukset kuten hälytysajoneuvot, linja-autoliikenne reittiajossa, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara-, polttoaine- ja rakennustarvikekuljetuksia sekä lannoitekuljetuksia maatiloille ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä ajoittaa kelirikkokauden ulkopuolelle.

Lisätietoa painorajoituksista ja kelirikosta:

Lisätietoja:                 

Tienpidon asiantuntija Ari Junkkari, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 276, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information