Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kelirikkoaika alkaa pian, Pirkanmaan osalta ennuste normaalia helpompi (Pirkanmaan ELY-keskus)

Maanteiden kelirikosta koituu harmia tänäkin keväänä, vaikka Pirkanmaan kelirikon arvellaankin nyt olevan hieman normaalia helpompi. Pohjois-Pirkanmaan sorateillä kelirikkotilanne sen sijaan saattaa olla muuta Pirkanmaata hankalampi.

Pirkanmaalla on aina syytä varautua keväiseen kelirikkoon. Kelirikon todennäköisyys kasvaa varsinkin niillä teillä, joilla on paljon kuljetustarvetta ja tien rakenne on altis kelirikolle. Tänä keväänä kelirikon ennustetaan pääosin kuitenkin olevan normaalia helpompi. Kelirikon esiintymiseen ja vaikutuksiin vaikuttavat olennaisesti kevään sää ja sen eteneminen, joten tilanne voi tämän hetken ennusteista vielä muuttuakin. Kelirikkoennuste on laadittu syksyn ja talven sääolojen perusteella sekä oletuksella, että kevään sää on normaali: kuiva, aurinkoinen ja yöpakkasia esiintyy.

Reikiintymistä ja vaurioita päällystetyilläkin teillä

Päällystetyilläkin teillä on tänä keväänä nähtävissä paljon halkeamia ja reikiä sekä muita vaurioita. Vaurioita saattaa syntyä päivittäin ja sen vuoksi liikkuminen edellyttää nyt varovaisuutta ja oikeaa tilannenopeutta. Eniten kelirikolle alttiita teitä on Pirkanmaan pohjoisosassa, missä maaperä ja maasto-olosuhteet ovat otollisia kelirikon syntymiselle. Sorateillä saattaa myös paikoin esiintyä pintakelirikkoa ennen varsinaiselle runkokelirikolle altista aikaa. Erityinen kelirikkoriski on teillä, joilla kuljetustarvetta on paljon.  

Kelirikkoajan ennakointi tärkeää

Liikennettä rajoitetaan, kun tien vaurioituminen on odotettavissa. Tielle asetetaan ajoneuvon suurinta sallittua painoa osoittavat merkit. Yleisimmin käytetty painorajoitus on 12 tonnia. Kelirikon aikanakin tiet yritetään pitää sellaisessa kunnossa, että jokaiseen talouteen voi kulkea vähintään henkilöautolla. Rajoittamalla raskasta liikennettä estetään teiden rakenteiden laajempi vaurioituminen ja turvataan elintärkeiksi katsottavat kuljetukset. Sellaisia ovat esimerkiksi linja-autoliikenne, sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara- ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä tehdä jo hyvissä ajoin ennen kelirikkokautta.

Painorajoitetuille teille voidaan myöntää tilapäisiä maksullisia kuljetuslupia. Kelirikkoajan poikkeuslupaa maanteillä kulkemiseen haetaan kirjallisella lomakkeella, minkä saa ELY-keskuksen internetsivuilta.

Lupaa ei saa automaattisesti, vaan jokaisen tapauksen käsittelyssä otetaan huomioon kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen paino ja tien senhetkinen kunto. Lisätietoja saa liikenteen asiakaspalvelusta, puh. 0295 020 600.

Ilmoita vaarallisista vaurioista

Kelirikon aiheuttamia liikenneturvallisuutta vaarantava reikiä tai muita vaurioita voi syntyä hyvinkin nopeasti, jolloin on tärkeä varoittaa muuta liikennettä. Liikennettä selvästi haittaavista vaurioista kannattaa ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (pvm) ympäri vuorokauden.
Mistä saa lisätietoa painorajoituksista ja kelirikkoajan poikkeusluvista?

Ajankohtainen painorajoitustilanne: http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/ (Painorajoitukset)

Kelirikkoajan poikkeusluvat:  www.ely-keskus.fi/web/ely/kelirikkoajan-poikkeuslupa-maanteille

Lisätietoja:

  • Tieliikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600

Regional information