Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Finansieringsbeslut angående uppfinningsprojekt kan inte fattas för tillfället

Arbets- och näringsministeriet har meddelat om ett tekniskt fel i statsrådets förordning om NTM-centralerna som gör att företag för närvarande inte kan beviljas stöd för utveckling av uppfinningar inom ramen för tjänsten Produktleden. En ändring av förordningen krävs för att rätta felet. Ministeriet har påbörjat beredningen av en ändring av förordningen och den nya förordningen är avsedd att träda i kraft den 1 januari 2015.

Vi utreder för närvarande vad vi kan göra för att hjälpa våra kunder. Affärsutvecklingscheferna vid tjänsten Produktleden kommer därefter att kontakta de kunder vars finansieringsansökan redan behandlas och gå igenom situationen med dem.

Läs mera:

 


Regional information