Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kehitysnäkymät myönteisiä, osaavan työvoiman saatavuus huolettaa (Pohjois-Savo)

Kasvua vauhdittavat Pohjois-Savossa teknologiateollisuus ja rakentaminen.

Pohjois-Savon kehitysnäkymät ovat jatkuneet positiivisina ja talousnäkymien ennakoidaan jatkuvan myönteisinä seuraavan vuoden ajan. Talous- ja suhdannekehitys näkyy alentuvana työttömyytenä ja kasvaneena työvoiman kysyntänä.

– Positiivinen kehitys näkyy melkein kaikkien seutukuntien alueella. Kasvun lähteenä on toiminut muun muassa teknologiateollisuus ja rakentaminen, yksikön päällikkö Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoo.

Rakentamisen veturina Pohjois-Savossa toimii asuntorakentaminen. Asuntorakentaminen keskittyy vahvasti maakuntien keskuskaupunkeihin. Kuopion asuntorakentaminen on ollut vilkasta ja kaupungin kasvutavoitteet tukevat trendin jatkumista. Vahvimmat näkymät ovat tällä hetkellä Kuopion ja Varkauden seutukunnilla.

Kuopion seutukunnan ja koko maakunnan näkymiä vahvistaa jatkossa Finnpulpin biotuotetehtaan tuore myönteinen ympäristölupa.

Työllisyysnäkymät paranevat vauhdilla

Teknologiateollisuuden hyvä vire on heijastunut työmarkkinoille työvoiman saatavuusongelmana. Työvoimakysymystä on yritetty alueellisesti ratkaista muun muassa rekrytointikoulutuksien avulla sekä hyödyntämällä laajemmin yksityistä työnvälityspalvelua.

– Tarve on huomattavasti suurempi kuin avoimiksi ilmoitettujen työpaikkojen määrä, Jan Blomberg toteaa.

Samankaltaista työvoiman saatavuushaastetta on ollut rakentamisen toimialalla. Työvoiman saatavuusongelmien ennakoidaan laajenevan.

Työllisyyden näkymät ovatkin nyt yleisesti paremmat kuin pitkään aikaan. Suurempia irtisanomisia ei ole tiedossa ja myös lomautukset ovat purkautuneet. Pitkään jatkuneen työvoiman heikon kysynnän jälkeen työttömyyden rakenne on haastava. Yleinen työllisyys kehittyy kuitenkin myönteisesti ja täten myös pitkäaikaistyöttömyyden määrän nousun ennakoidaan hidastuvan ja kääntyvän hiljalleen laskuun.

Varsinais-Suomi kehityksen kärjessä

Valtakunnallisesti vahvimmat kehitysnäkymät ovat Varsinais-Suomessa, josta puhutaan nyt positiivisen rakennemuutoksen alueena. Uudenkaupungin autotehtaan uudet rekrytointitarpeet nousevat yli tuhannen henkilön ja työvoimaa haetaan ympäri maata. Meriteollisuudessa laivanrakentaminen jatkaa vahvassa kasvussa, mutta lisäksi on uusia avauksia tullut suunnitteluun ja kehityspuolelle.
 

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2017 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Tämän katsauksen arviot on tuotettu maaliskuun 2017 aikana. Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus julkaistaan kahdesti vuodessa.
 

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 029 502 6552


Regional information