Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Rekrytering av säsongsarbetare från arbetskraften i Finland 
 

Behöver du säsongsarbetskraft? Nu har du möjlighet att kartlägga om det finns lämpliga arbetstagare åt dig bland arbetskraften som redan finns i Finland. TE-tjänsterna ordnar två virtuella landsomfattande rekryteringevenemang. Första evenemanget genomförs under tiden 4.-7.5.2021 och det andra 1.-4.6.2021. Båda veckorna inleds med en TE-live -sändning om säsongsarbete på måndagen. Evenemangen varar i fyra dagar, men kräver inte av utställarna aktivt deltagande annat än de tider de själva väljer. Avsikten är att du kan möta potentiella arbetstagare under den tid som passar dig bäst, fast på kvällen. 
Du kan anmäla dig antingen till ett eller båda evenemangen. Alla anmälda kommer att få mer detaljerad information om hur man använder Tavata-plattformen och hur man gör den egna mässavdelningen. Alla har också möjlighet att delta i introduktioner via Teams (anmäl dig till introduktionen samtidigt som du anmäler dig till själva evenemanget).

ANMÄLAN
•    Anmälan till evenemanget 4-7.5.2021 20.4.2021 via Webropol (senast 20.4.2021)
•    Anmälan till evenemanget 1-4.6.2021 20.4.2021 via Webropol (senast 18.5.2021)


Om du redan nu vill bekanta dig med Tavata-plattformen kan du se TE-live sändningen från Egentliga Finland på Youtube eller här under.