Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kauhavan kaupungille lähti oikaisukehotus asemakaavamuutoksen johdosta (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt Kauhavan kaupungille maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisen oikaisukehotuksen Kauhavan kaupunginvaltuuston 19.12.2016 § 88 tekemästä päätöksestä, jolla se on hyväksynyt Kauhavan Alahärmän taajaman korttelin 114 asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee käytännössä korttelin 114 yhtä tonttia, jolla rakennusoikeutta lisätään 1600 neliömetristä 7500 neliömetriin ja sallittua kerroslukua lisätään kahdesta kahdeksaan.

Asemakaavan muutoksen laadinnan yhteydessä tehdyt selvitykset ja arvioinnit ovat riittämättömiä rakentamisen tehokkuuden, taajamakuvan sekä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen arvioimiseksi.

Koska asemakaavan muutoksen selvitykset ja vaikutusarvioinnit ovat riittämättömiä, ei ole mahdollista arvioida valtuuston päätöksen laillisuutta MRL:n 54 §:n tarkoittamalla tavalla.

Kauhavan kaupunki laatii parhaillaan myös Alahärmän osayleiskaavaa, jonka yhteydessä on laadittu 19.1.2017 päivätty Alahärmän keskustan yleissuunnitelma. Suunnitelmassa on tutkittu mm. Alahärmän keskustan täydennysrakentamista ja pysäköintijärjestelyjä sekä rakentamisen korkeutta.

ELY-keskus katsoo olevan myös yleisen edun mukaista, ja eri maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioiden, saattaa asia uudelleen päätettäväksi.

Oikaisukehotuksessa kehotetaan Kauhavan kaupunginvaltuustoa saattamaan asemakaavan muutosta koskevan päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi.

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Seppo Hakala, puh. 0295 027 788

Regional information