Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kasvupalveluihin kohdistuu paljon odotuksia Satakunnassa (Satakunta)

TE-toimiston ja ELY-keskuksen työ- ja elinkeinopalvelut uudistetaan maakuntauudistuksessa kasvupalveluiksi. Kasvupalveluja koskevan lakiehdotuksen mukaan maakunta järjestää kasvupalvelut, mutta voi tuottaa kasvupalveluja itse vain silloin, kun niitä ei ole markkinoilta saatavissa. Tähän ns. kilpailulliseen monituottajamalliin siirrytään vaiheittain vuoden 2023 loppuun mennessä. Maakuntauudistuksen esivalmistelun Kasvupalvelut-työryhmä toteutti ELY-keskuksen ja TE-toimiston sidosryhmille toukokuun alussa sähköisen kyselyn maakunnan kasvupalveluihin kohdistuvista odotuksista. Sekä kyselyssä että sen tiimoilta sidosryhmille järjestetyssä palautetilaisuudessa tuotiin esiin tarve jatkuvalle, avoimelle vuoropuhelulle kasvupalveluista alueen toimijoiden ja kasvupalvelujen potentiaalisten tuottajien kanssa. ELY-keskus selvittelee kesän aikana korkeakouluharjoittelijoiden voimin potentiaalisten palveluntuottajayritysten ajatuksia ja palvelutarjontaa liittyen tuleviin kasvupalveluihin. Syyskuussa järjestetään markkinavuoropuhelutilaisuus, jonka yhtenä osana kerrotaan kesällä tehtävän selvityksen tuloksista. Yhteenveto sidosryhmien kasvupalveluja koskevista odotuksista sekä tiivistelmä maakuntauudistuksen Kasvupalvelut-valmisteluryhmän loppuraportista on ladattavissa ELY-keskuksen verkkosivuilta tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja kasvupalvelujen valmistelusta Satakunnassa antavat:
- ylijohtaja Marja Karvonen, puh 0295 022 111
- asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka, puh 0295 022 046
- yksikön päällikkö Maija Saari, puh 0295 022 116.

- tiedote kokonaisuudessaan (pdf, 211 kt)
- yhteenveto sidosryhmien kasvupalveluja koskevista odotuksista (pdf, 970 kt)
- tiivistelmä Kasvupalvelut-valmisteluryhmän loppuraportista (pdf, 558 kt)
 


Regional information