Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kantatien 63 parantaminen ja leventäminen välillä Evijärvi – Ina sekä Lassilan sillan päällysrakenteen uusiminen (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut kantatien 63 parantamisen ja leventämisen Evijärven kunnan alueella välillä Evijärvi – Ina. Kohteen pituus on noin 13,7 km. Hankkeen yhteydessä uusitaan myös Lassilan sillan päällysrakenne. Pääurakoitsijana toimii Suomen Maastorakentajat  Oy.

Kohteella suoritettavat keskeiset työt:

Kantatie parannetaan ja levitetään siten, että tien leveydeksi tulee 9 metriä. Tien vaakageometriaa parannetaan rakentamalla kaksi oikaisua.  Tien pintarakenteet uusitaan ja tien kuivatusta parannetaan.  Lassilan vesistösillan päällysrakenteet uusitaan; työnaikainen tieliikenne sillan kohdalla kulkee siltatöiden ajan kiertotien ja kalustosillan kautta aikavälillä 09/2017 - 06/2018. Kiertotiellä on käytössä liikennevalo-ohjaus.

Työt kohteella ovat alkaneet tällä viikolla ja tämän hetken tiedon mukaan hanke valmistuu syksyllä 2018.

ELY-keskus pahoittelee tienrakentamisen vuoksi yleiselle liikenteelle aiheutuvia haittoja.

Kohteen kustannusarvio on noin 4 000 000,00 € (alv. 0%).

Lisätietoja:

 • Matti Helaakoski
  Työpäällikkö
  Suomen Maastorakentajat Oy
  Puh. 0400 589 830
 • Janne Ponsimaa
  Projektipäällikkö
  Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
  Puh. 029 502 7746

Regional information