Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Trafikarrangemang på stamväg 50 (ring III) med anledning av reparationsarbeten på broar (NTM-centralen i Nyland)

Reparationerna på Vanda korsningsbro S och N samt Myllymäki bro S och N medför ändringar i trafikarrangemangen på stamväg 50 (ring III) i mars–augusti. Hastighetsbegränsningen sänks vid arbetsplatserna och körfältsarrangemangen ändras: För fordonstrafik finns två körfält i var riktning under hela tiden arbetet pågår. Arbetet inleds i slutet av mars och pågår till och med slutet av augusti.


Arbetet under broarna görs nattetid då tidvis endast ett körfält är i användning på riksväg 3 (Tavastehusleden).

Arbetet inleds i slutet av mars med renoveringsarbetet av kantbalkarna och arbetet med räckena, varpå körfälten blir smalare och hastighetsbegränsningen sänks. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatsen är 60 km/h.

Broarnas ytkonstruktioner förnyas i maj–augusti. Då flyttas körfälten och blir smalare och hastighetsbegränsningen sänks. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Arbetet blir klart i före slutet av augusti.

En alternativ rutt går från Helsingforshållet mot Ring III västerut via Kivistös anslutning.

Byggherre för objektet är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet. Tillsynskonsult är Sweco PM Oy och entreprenör är MPV-Infrarakenne Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Länk till broplatserna:

 

Ytterligare information:

  • Ansvarig arbetsledare Ville Piirainen, MPV-Infrarakenne Oy, 050 314 1300
  • Tillsynskonsult Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, 0400 415 109

Regional information