Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Byggnadsentreprenaden Jakobstads hamnväg längs stamväg 68 orsakar trafikarrangemang (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centalen i Södra Österbotten låter tillsammans med Jakobstads stad bygga förbättringsarbetet av Jakobstads hamnväg. Entreprenören är Graniittirakennus Kallio Oy och projektet blir färdigt hösten 2016.  

Syftet med byggprojektet är att förbättra trafiksäkerheten och trafiksmidigheten på Nordanvägen. Nordanvägen är fortsättningen på nuvarande stamväg 68 och förbindelse till Jakobstads hamn. Efter att byggentreprenaden är färdig ändras Nordanvägen från gata till allmän väg (stamväg 68) på avsnittet Kållbyvägen–Larsmovägen. Nordanvägens nuvarande tvärsektion breddas.

Byggarbetet på platsen har börjat. Träden i entreprenadområdet har röjts bort och entreprenören har börjat bygga omvägarna vid Östandalsvägen och Ahlströmsgatan. Trafiken styrs till omvägarna på grund av att det byggs nya broar. Omvägarna förses med hastighetsbegränsningen 40 km/h. Omvägarna beläggs på våren och förses med vägbelysning.

Undergångarna för den lätta trafiken måste ersättas med nivåövergångar. På platserna med övergångar byggs skyddsvägar som förses med skyddsrefuger av betongsten.

Omvägen tas i bruk vid Östandalsvägen 20.1.2014 och vid Ahlströmsgatan veckorna 5-6. Omvägarna är i bruk tills sommaren när brobyggnadsarbetet har blivit färdigt.

På grund av byggarbetet kommer trafikarrangemangen att påverka trafiken i området under hela byggtiden. Allteftersom arbetet framskrider förändras trafikarrangemangen enligt arbetsfaserna, och vi önskar att väganvändarna är uppmärksamma och tar det lugnt när de rör sig i området. Man bör särskilt ta hänsyn till fotgängare, i synnerhet små skolbarn, som rör sig i arbetsområdet.  

Mer information:

 • Vesa Turakainen
  Arbetsplatschef
  Graniittirakennus Kallio Oy
  Tfn 050 597 5870
 • Janne Ponsimaa
  Projektchef
  NTM-centralen i Södra Österbotten
  Tfn 029 502 7746

Regional information