Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Finansieringsutlysningen för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag har öppnats!

Den nationella finansieringsutlysningen öppnades idag 22.6.2022 för programmet för internationell tillväxtaccelerator för småföretag (RRF)

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ligger som grund för programmets finansiering och i programmet finansieras småföretags utvecklingsprojekt som främjar digitalisering och koldioxidsnålhet och som stärker tillväxt- och internationaliseringsfärdigheter hos småföretag.

Utlysningen är fortlöpande och öppen i hela Finland fram till 31.12.2022. Under ansökningsperioden utlyses totalt 4 460 000 euro. 

Finansiering söks elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst: Regionförvaltningens e-tjänst (ahtp.fi)

Utlysningen genomför Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av EU:s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) (Programmet för hållbar tillväxt i Finland


Läs mera: finansieringutlysning (pdf)